'สินเชื่อ' ส่วนบุคคลจาก 'ธนาคาร' ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ใช้คนค้ำประกัน

'สินเชื่อ' ส่วนบุคคลจาก 'ธนาคาร' ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ใช้คนค้ำประกัน
18 กันยายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
41,824

รวมลิสต์ "สินเชื่อ" ส่วนบุคคล จาก 5 "ธนาคาร" ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถ "กู้เงิน" เพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้โดย ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

"เงินสด" เป็นส่วนสำคัญในการบริหาร "สภาพคล่อง" ทั้งในการดำเนินชีวิต และการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะสภาวะวิกฤติที่ทำให้รายได้ได้รับผลกระทบ ทำให้ "สินเชื่อ" และ "เงินกู้" กลายเป็นทางเลือกในการเพิ่มสภาพคล่อง

ที่ผ่านมาภาครัฐมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทยอยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน "สินเชื่อฉุกเฉิน" ขณะเดียวกันก็ยังคงมีทางเลือกเพิ่มสภาพคล่องจาก "ธนาคาร" ต่างๆ ในรูปแบบของ "สินเชื่อส่วนบุคคล" 

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ขอสินเชื่อ สามารถขอกู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน (ณ วันที่ 17 ก.ย. 63) ได้ดังนี้ 

1. สินเชื่อบุคคลซิตี้ 

สินเชื่อส่วนบุคคล จากซิตี้แบงก์ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ต่ำสุด 7.99% สูงสุด 25% ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ทั้งนี้ วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละราย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
- สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
- สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
- สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
- สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

อ่านรายละเอียด: ธนาคารซิตี้แบงก์ 

2. สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan 

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทย วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท (ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอวงเงินอนุมัติที่แตกต่างกันและสามารถเลือกวงเงินที่ต้องการได้แต่ไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดของข้อเสนอ) อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ (มีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สัญชาติไทย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
- ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
- ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
- มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

อ่านรายละเอียด: ธนาคารกสิกรไทย

3. สินเชื่อกรุงไทย Smart Money 

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money จากธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีบุคคลทั่วไปมีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี กรณีเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้

- บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

อ่านรายละเอียด: ธนาคารกรุงไทย

 4. สินเชื่อบุคคล Speedy Loan 

บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15.99%-25.00% ต่อปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้

- ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
- รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว) และ 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

อ่านรายละเอียด: ธนาคารไทยพาณิชย์

 5. สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล 

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่ต้องมีหลักประกัน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี
3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือน ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา , อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด และ 12.99% 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุ 20 - 59 ปี
- รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000–20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 *ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
- อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

อ่านรายละเอียด: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ที่มา: ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง