'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะ 'เงินเยียวยา' หมื่นห้า โค้งสุดท้าย 15 ก.ย.นี้!

'เยียวยาเกษตรกร' เช็คสถานะ 'เงินเยียวยา' หมื่นห้า โค้งสุดท้าย 15 ก.ย.นี้!
14 กันยายน 2563
26,719

"เยียวยาเกษตรกร" ตรวจสอบสถานะรับ "เงินเยียวยา" 15,000 บาท สถานะแบบไหนถึงจะได้เงิน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 นี้ เช็คที่ www.moac.go.th

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ล่าสุด มติคณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ แต่ยังตกหล่นทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยตั้งเป้าช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ตกหล่นที่เหลือให้ครบทั้งหมดภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งทาง ธ.ก.ส. เองก็ได้ดำเนินการเร่งโอนเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรนั้น สามารถตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา หรือสิทธิในการรับความช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวได้ที่ เมนู ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดยเมื่อเข้าไปยังเมนูดังกล่าวแล้ว เมื่อกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักไปในช่องดังกล่าวก็จะสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้

160005431830

การ เยียวยาเกษตรกร ที่ลงทะเบียนที่ยังตกหล่นแบ่งการจ่ายเงินเยียวยา เกษตรกรออกเป็น 4 กลุ่มดัวยกัน คือ

1. ขยายระยะเวลาการดำเนินการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอน คือ ลงทะเบียนทุกอย่างถูกต้องแล้ว แต่ยังขาดเลขที่บัญชีรับโอนเงิน จำนวน 115,892 ราย ให้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยการโอนเงิน ธ.ก.ส. จะโอนให้รอบเดียว 15,000 บาทต่อราย และหากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ระบบก็จะยุติการโอนเงินให้

2. อนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ทันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ได้รับการตรวจสอบ และรับรองสิทธิอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยในภายหลัง จะตั้งกรอบจ่ายเยียวยาให้ไม่เกิน 38,737 ราย โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มนี้รอบเดียว 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

160005434999

3. กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการเยียวยาเกษตรกรเนื่องจากช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นเกษตรกรที่สมควรได้รับสิทธิ์เยียวยา ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มตกหล่น 759 ราย จ่ายให้งวดเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

4. ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินแก่เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายให้ทันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 269 ราย โดยจะขยายเวลาการจ่ายเงินรวบเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

รวมความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่มเป็นจำนวน 155,657 ราย โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบบัญชี ธ.ก.ส. หรือ หมายเลขบัญชีที่ตนเองแจ้งในการรับสิทธิเงินเยียวยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่ www.moac.go.th

160005436377

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง