ทัวร์ลง 'กรมบัญชีกลาง' เหตุโอน 'เบี้ยยังชีพ' ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ให้ อปท.ไม่ทัน

ทัวร์ลง 'กรมบัญชีกลาง' เหตุโอน 'เบี้ยยังชีพ' ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ให้ อปท.ไม่ทัน
10 กันยายน 2563
15,830

ทัวร์ลงเฟซบุ๊ค "กรมบัญชีกลาง" หลังเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ-ผู้สูงอายุ เดือน ก.ย. 63 ไปไม่ถึง อปท. จนไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้

หลังจากเช้านี้ (10 ก.ย.) ซึ่งเป็นวันตามกำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการและ ผู้สูงอายุ ตามที่ "กรมบัญชีกลาง" เคยประกาศไว้ แต่กลับปรากฏว่า มีทั้งผู้พิการ และผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าว จนเกิดเสียงถามไถ่เป็นจำนวนมาก

อัพเดท -  ราว 18.00 น. ทางเพจกรมบัญชีกลางได้โพสต์ชี้แจงแล้ว ความตอนหนึ่งระบุว่า..

...กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ตามขั้นตอนการดำเนินการ กรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามปฏิทินการจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน 2563 พบว่าไม่เพียงพอ สถ.จึงต้องจัดสรรเพิ่ม กรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายได้

โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาทำการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เงินไม่พอ! 'กรมบัญชีกลาง' แจงเลื่อนจ่าย ‘เบี้ยยังชีพ’ ผู้สูงอายุ-คนพิการ

แต่ขณะที่ทางกรมบัญชีกลางยังไม่ได้มีการชี้แจงอย่างทางการ ทางเฟซบุ๊ค กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้โพสต์ข้อความดังนี้

ประกาศ!!
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563
กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563
เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว

159973661960   

จนมีผู้เข้ามายังเพจเฟซบุ๊คทางการของกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department เพื่อติดตามสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพดังกล่าว ซึ่งทางเพจยังไม่ได้มีการชี้แจงในเรื่องนี้แต่อย่างใด

มีเพียงโพสต์ของวานนี้ (9 ก.ย.) ที่โพสต์ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองและเทศบาลนครที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรง โดยมีคำบรรยายดังนี้

  

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองและเทศบาลนครที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรง
✔✔นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองและเทศบาลนครที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรง โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 315 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

จึงมีการทิ้งข้อความไว้ใต้โพสต์อื่นๆ เป็นจำนวนมาก (ตามภาพด้านล่าง) 

159972859665

159972862043

159972913061

ดังนั้น สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในงวดเดือนกันยายน 2563 ขอให้รออัพเดทจากทางการต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายให้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไปและมีสัญชาติไทย และไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น เงินบำนาญ โดยจะจ่ายในจำนวนเงินที่แตกต่างกันไป ตามลำดับขั้นของ "อายุ" ผู้สูงอายุ จ่ายให้เดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาท

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี จะได้รับเงิน 700 บาท

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-89 ปี จะได้รับเงิน 800 บาท

และผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 1,000 บาท

โดยช่องทางในการรับเงินผู้สูงอายุนี้มีด้วยกัน 4 ช่องทาง ได้แก่ รับเป็นเงินสดด้วยตัวเอง หรือจะให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน รวมถึงโอนเข้าบัญชีของผู้สูงอายุหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

ส่วน เบี้ยความพิการ จะจ่ายให้แก่คนพิการทุกคนที่มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ และไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อน โดยจะได้รับเงินคนละ 800 บาทต่อเดือน 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง