‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ เนื่องในโอกาสวันเอกราช ‘ทาจิกิสถาน’

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ เนื่องในโอกาสวันเอกราช ‘ทาจิกิสถาน’
9 กันยายน 2563
339

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายเอมอมาลี เราะห์มาน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

กรุงดูชานเบ

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง