กทท.เริ่ม“แหลมฉบังเฟส3” ลุย“ถมทะเล”คาดเสร็จใน4ปี

กทท.เริ่ม“แหลมฉบังเฟส3”  ลุย“ถมทะเล”คาดเสร็จใน4ปี
9 กันยายน 2563
1,159

กทท.ลุยแหลมฉบังเฟส 3 เริ่มงานถมทะเล หลังลงนาม “กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี” ตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4 ปี พร้อมเดินหน้างานอาคาร,สาธารณูปโภค 6.5 พันล้านปีนี้

รายงานข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยระบุว่า ขณะนี้ กทท.ได้ดำเนินการเปิดประกวดราคาจัดหาเอกชนเริ่มงานก่อสร้างโครงการในส่วนที่ กทท.รับผิดชอบ คือ งานก่อสร้างทางทะเล และงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยปัจจุบันได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล และเตรียมส่งมอบพื้นที่เพื่อออกหนังสือให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP)

อย่างไรก็ดี งานดังกล่าวมีเอกชนผู้ชนะการประกวดราคา คือ กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) ประกอบด้วย บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.พริมามารีน บริษัท นทลิน จำกัด และ บริษัท จงก่าง คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด (ประเทศจีน) วงเงิน 21,320 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยภายใต้สัญญามีระยะเวลาก่อสร้างราว 4 ปี

สำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนนและระบบสาธรณูปโภค วงเงิน 6,502 ล้านบาท ขณะนี้ได้ยกเลิกการประกวดราคา หลังจากประกาศไปเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2563 เนื่องจาก กทท.ต้องการปรับปริมาณงานและราคา ให้มีความสอดคล้องกับปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะประกาศประกวดราคาอีกครั้งภายในปีนี้

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า ตอนนี้ กทท.ได้เริ่มต้นงานในส่วนที่ภาครัฐรับผิดชอบแล้ว ซึ่งอยู่นอกเหนือกับงานร่วมทุนกับเอกชน ในเรื่องของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนของท่าเทียบเรือ F ที่จะร่วมทุนให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการภายในพื้นที่ โดยปัจจุบันคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ได้สรุปผลและการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนด้านการเงิน (ซองที่ 4) กับกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC และเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง