"พาณิชย์"ลุยอีอีซีขึ้นทะเบียน Self-Certification

1 กันยายน 2563
612

กรมการค้าต่างประเทศ เดินสายโรดโชว์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยองและชลบุรี ให้บริการรับขึ้นทะเบียนการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ช่วงก.ย.นี้

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดหน่วยบริการรับขึ้นทะเบียน Self-Certification เคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง คือ 1.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ในวันที่ 9 ก.ย.63 และ 2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี ในวันที่ 16 ก.ย.63 โดยกรมฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการและให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนอย่างใกล้ชิด 

159886960963

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับบริการขอให้เตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Certified Exporter) ได้แก่ 1. หนังสือรับรองบริษัท 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport ของผู้มีอำนาจลงนาม

3. แผนที่แสดงที่ตั้งทำการ 4. แบบแจ้งรายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อ 5.หากเป็นผู้ส่งออกจะต้องให้ผู้ผลิตลงนามรับรองว่าสินค้าผลิตถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://self-cert.dft.go.th/self-cert/home/login2.aspx

และ 6. หากเป็นผู้ผลิตต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตสินค้า และแผนที่ของสถานที่ผลิตและจัดเก็บสินค้า

159886959417

โดยการจัดกิจกรรม RoadShow ครั้งนี้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาใช้สิทธิพิเศษทางภาษีโดยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification: AWSC) และสวิสเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ (REX System) เพิ่มขึ้น 

“กรมฯ เล็งเห็นว่าการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง เป็นการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้แทนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ขอจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการขอลดหย่อนภาษีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน สวิสเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์อีกด้วย”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง