ไม่ต้องไปถึง 'กรมสรรพากร' เพราะ 'ยื่นภาษี' ออนไลน์ ง่ายกว่า

ไม่ต้องไปถึง 'กรมสรรพากร' เพราะ 'ยื่นภาษี' ออนไลน์ ง่ายกว่า
31 สิงหาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
8,194

"ยื่นภาษี" วันสุดท้าย! 31 ส.ค. 63 ไม่ต้องไป "สรรพากร" แค่ยื่นแบบแสดงรายการผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ยื่นง่าย ไม่ต้องเดินทาง

31 ส.ค. 63  ครบกำหนดขยายเวลา "ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" ซึ่งนับว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการ "ยื่นภาษี" สำหรับคนที่ยังไม่ได้ยื่นภาษี ณ เวลานี้ ไม่ต้องไป "กรมสรรพากร" เนื่องจากสามารถยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ที่ www.rd.go.th

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์เบื้องต้น ที่ช่วยให้การยื่นภาษีสะดวกมากขึ้น 7 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นครั้งแรก จะต้อง "ลงทะเบียน" ก่อน 

1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร ลิงก์ https://epit.rd.go.th/EFILING/LoginController

2. เลือก "ลงทะเบียนคลิกที่นี่"

158201142396

 ขั้นที่ 1 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล 

158201152949

 • กรณีที่เป็นคนสัญชาติไทย ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในช่องบังคับ ได้แก่

- การกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- การบันทึก วัน เดือน ปี เกิด 
การกรอกเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน

 • กรณีเป็นต่างด้าว สัญชาติไทย ให้กรอกเลขที่หนังสือเดินทาง และเลือกประเทศหนังสือเดินทาง
 • กรณีเป็น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ให้กรอกข้อมูลทุกช่อง ก่อนคลิก ทำรายการต่อไป 

 ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

158201189353

 • กรอกที่อยู่ /e-mail ที่ติดต่อได้ สำหรับส่งหนังสือแจ้งการคืนเงินและเช็ค (กรณีขอคืนเงินภาษี)
 • สร้างรหัสผ่านด้วยตัวเอง (ความยาวรหัสผ่าน 8 ตัวอักษร) 
 • เลือกคำถาม-คำตอบ กรณีลืมรหัสผ่าน
 • คลิกรับข้อตกลง และเลือกทำรายการต่อไป

 ขั้นที่ 3 ยืนยันการลงทะเบียน 

158201333414

158201189353

 • อ่านข้อตกลงในการลงทะเบียน เลือกยอมรับ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนต่อไป 
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ยืนยันการลงทะเบียน 
 • ระบบตอบรับการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 • เลือกยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อเข้ายืนแบบทันที หรือเก็บรหัสผ่านที่สร้างไว้ เพื่อเข้าระบบยื่นแบบฯ ภายหลัง

กรณีที่มีปัญหาระหว่างทำ สามารถตรวจสอบวิธีแก้ปัญหาได้ที่ http://rdserverdoc.rd.go.th/epit/regisPIT_efiling.pdf

 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ 

- เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

158200927172

- เลือกหัวข้อ E-FILING เลือกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

158200927082

- เข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลการยื่นแบบภาษี

158200927154

โดยจะต้องบันทึกข้อมูลเรียงตามลําดับแต่ละหน้าไปจนถึงหน้ายืนยันการยื่นแบบ แต่สามารถย้อนกลับเพื่อแก้ไขข้อมูลในหน้าจอที่ผ่านมาแล้วได้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หน้า ดังนี้

1. หน้าหลัก

158200861561

2. เลือกเงินได้/ลดหย่อน

158200861693
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

3. บันทึกเงินได้

158200861646

4. บันทึกลดหย่อน

158200861730

5. คํานวณภาษี

158200861768

6.
ตรวจสอบ ยืนยันการยื่นแบบ 

158200861887

7. กรณียื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต เมื่อยื่นแบบฯ เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะมีข้อความแจ้งผลการยื่นแบบในทันทีว่า "กรมสรรพากร ได้รับแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว" เว้นแต่กรณีเกิดเหตุขัดข้อง ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

คลิกเพื่อยื่นภาษีออนไลน์ ที่นี่ https://www.rd.go.th/publish/index.html

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง