เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3 ที่อุบลราชธานี

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3 ที่อุบลราชธานี
27 สิงหาคม 2563
805

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3 ที่อุบลราชธานี


นายมนูญ ศิริวรรณ ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562

พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เปิดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่ประชุมเครือข่ายพร้อมให้การสนับสนุนและมีข้อเสนอแนะให้เครือข่ายฯ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารในเรื่องพลังงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ มีสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมและแสดงความจำนงขอเข้าร่วมเครือข่ายฯ เป็นจำนวนมาก

159858510155

159858511595

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง