นายกฯ เยี่ยมชมระบบจัดการป้องกันควบคุมโรค 'โควิด-19' สนามบินอู่ตะเภา

นายกฯ เยี่ยมชมระบบจัดการป้องกันควบคุมโรค 'โควิด-19' สนามบินอู่ตะเภา
24 สิงหาคม 2563
254

นายกฯ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค "โควิด-19" สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา สร้างความเชื่อมั่นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.63  ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมชมมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "โควิด-19" ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

โดยนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมจุดคัดกรอง ช่องทางด่านเข้าออกระหว่างประเทศ ทั้งนี้ผู้เดินทางทุกคนจะถูกคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจสุขภาพตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด หากพบผู้เดินทางที่ไม่ผ่านการคัดกรอง คือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.3 องศาเซลเซียสหรือมีอาการตามนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI)  จะถูกสอบสวนโรคที่ห้องแยกกัก และรายงานข้อมูลไปที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี กรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามระบบ และผู้เดินทางที่ผ่านการคัดกรองอุณหภูมิและเอกสารทางราชการแล้วจะต้องลงทะเบียนเช็คอิน รับสัมภาระที่ทำลายเชื้อแล้ว และขึ้นรถขนส่งไปยังสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนด (State quarantine) หรือสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State quarantine) ครบ 14 วัน โดยจะมีการตรวจหาเชื้อผู้เข้าพักทุกคน ระหว่างอยู่ในสถานที่กักตัวอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อยืนยันให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อเพื่อความปลอดภัย 

159826066333

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง มีภารกิจคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับประเทศ ก่อนเข้าสู่สถานที่กักตัวที่รัฐกำหนด โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อม ทั้งมาตรการควบคุมป้องกัน บุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และการท่าอากาศยาน  ที่ผ่านมาได้คัดกรองผู้เดินทางและลูกเรือ  อาทิ คนไทยกลับบ้านที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน, กลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ชาวไทย จากประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มทหารอียิปต์ จากประเทศอียิปต์

จากข้อมูลผู้เดินทางและได้รับการคัดกรอง ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 19 สิงหาคม 2563 มีจำนวน 665 เที่ยวบิน รวม 120,329 ราย  ส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด 580 ราย พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 269 ราย  ติดเชื้อ "โควิด-19" จำนวน 6 ราย ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นในจังหวัดระยอง และยังคงมาตรการเข้มข้นตรวจคัดกรองผู้เดินทางทุกคน เมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจะนำส่งเข้าสู่ระบบต่อไป

159826066962

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเสนอโครงการยกระดับระบบบริการสุขภาพรองรับโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 1 และพื้นที่ใกล้เคียงแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อรองรับและเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาโรคอุบัติใหม่และโรคที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีการขยายตัวรวดเร็วจากการเติบโตของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทำให้มีประชาชนโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ ส่งผลให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีศักยภาพ คุณภาพดียิ่งขึ้น ลดความแออัดในการเข้ารับบริการ และเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุข

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง