น้ำป่าไหลหลาก 8 จังหวัด วาตภัย 2 จังหวัด น่านดินสไลด์

น้ำป่าไหลหลาก 8 จังหวัด วาตภัย 2 จังหวัด น่านดินสไลด์
19 สิงหาคม 2563
141

ปภ. รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลาก 8 จังหวัด วาตภัย 2 จังหวัด และดินสไลด์ในจังหวัดน่าน เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

19 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด วาตภัย 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และดินสไลด์ในจังหวัดน่าน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (19 ส.ค.63 เวลา 06.00 น.)ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่ 10 จังหวัด แยกเป็น น้ำป่าไหลหลาก 8 จังหวัด รวม 14 อำเภอ 32 ตำบล 164 หมู่บ้าน
1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 858 ครัวเรือน ดังนี้

ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเชียงคำ รวม 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน น่าน เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา และอำเภอบ่อเกลือ รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8 ครัวเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เลย เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน อุดรธานี เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอนายูง รวม 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน กาฬสินธุ์ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอเขาวง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาดี และอำเภอประจันตคาม รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19 ครัวเรือน จันทบุรี เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองจันทบุรี อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม รวม 17 ตำบล 90 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 594 ครัวเรือน และตราดเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเขาสมิง รวม 1 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 236 ครัวเรือน ดินสไลด์ 1 จังหวัด ได้แก่ น่าน เกิดดินสไลด์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองแคว อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน วาตภัย 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในอำเภอเวียงสระ รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในอำเภอขนอม รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 2 ราย
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง