ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สามีคัทลียา แมคอินทอช

ศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สามีคัทลียา แมคอินทอช
15 สิงหาคม 2563
25,107

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "สงกรานต์ กระจ่างเนตร" สามีของดาราดัง "แหม่ม-คัทลียา แมคอินทอช"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศศาลสั่งล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สงกรานต์ กระจ่างเนตร สามีของแหม่ม คัทลียา แมคอินทอช ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 โดยมีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้ 

เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ด้วยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยทั้งสามล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 20 ก.ค.2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำเลยที่ 1 นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร จำเลยที่ 2 และ นางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จำเลยที่ 3 เด็ดขาด ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว 

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สิน ของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ได้รับทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สำนักงานบังคับคดี ซึ่งจำเลยมี ภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 ส.ค.2563

ราชกิจจาฯ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสามีคัทลียา แมคอินทอช

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: