'วันแม่แห่งชาติ' 12 สิงหาคม เปิดประวัติพร้อมส่องวันแม่ทั่วโลก

'วันแม่แห่งชาติ' 12 สิงหาคม เปิดประวัติพร้อมส่องวันแม่ทั่วโลก
10 สิงหาคม 2563
4,601

เปิดประวัติรู้จักที่มา "วันแม่แห่งชาติ" ประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งมีกำหนดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2486

รู้หรือไม่? “วันแม่แห่งชาติ” ของประเทศไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีการกำหนดวันแม่แห่งชาติในวันที่แตกต่างหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ โดยเคยใช้วันที่ 10 มีนาคม, 15 เมษายน, และ 4 ตุลาคม จนล่าสุดมากำหนดใหม่เป็นวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนลูกๆ มารำลึกถึงต้นกำเนิดที่มาของ “วันแม่” ในประเทศไทยกันสักหน่อย รวมถึงพาไปรู้จักวันแม่ของนานาประเทศทั่วโลกว่ามีวันแม่เหมือนบ้านเราหรือเปล่า? และกำหนดให้ตรงกับวันไหนบ้าง?

  • ปี 2486 กำเนิด “วันแม่แห่งชาติ” ครั้งแรกในไทย

งาน “วันแม่แห่งชาติ” ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ในปีถัดๆ มาช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในช่วงนั้นจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามจัดให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง

159704380661

  • “วันแม่แห่งชาติ” ช่วงหลังสงคราม ปี 2493-2515

ต่อมา “วันแม่” ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน  ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น

  • “วันแม่แห่งชาติ” เปลี่ยนสู่วันที่ 12 สิงหาคม

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม เป็น “วันแม่แห่งชาติ”

  • “ดอกมะลิ” สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ

หลังจากที่กำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคม เป็น “วันแม่แห่งชาติ” แล้ว รัฐบาลยังกำหนดดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ด้วย นั่นคือ “ดอกมะลิ” ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและหอมนาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตีความดอกมะลิสีขาวเปรียบเทียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายไป และเป็นดอกไม้ที่ได้รับความปรารถนาดีเป็นที่รักและคิดถึงของคนทั่วไป และเป็นสื่อแทนความกตัญญู

159704380480

  • ส่อง “วันแม่” ในประเทศต่างๆ  ทั่วโลก

สำหรับประเทศอื่นๆ ก็มีการกำหนด “วันแม่” ไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งบางประเทศมีการเฉลิมฉลองวันแม่ในวันเดียวกับวันสตรีสากล สำหรับตัวอย่างวันแม่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีดังนี้

- “วันแม่” ประเทศญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่น ปี 1931 (หรือปีโชวะที่ 6) องค์กรสตรีสูงสุดของญี่ปุ่นได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม ซึ่งเป็นวันฉลองพระราชสมภพ ของ พระราชินี คาโอรุ มาโคโตะ (Empress Kaoru Makoto) เป็น "วันแม่" ต่อมาในปี 1937 กำหนดให้วันแม่คือวันที่ 5 พฤษภาคม (ปีโชวะที่12) และได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี 1949 (หรือปีโชวะที่ 24) โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สองในเดือนพฤษภาคม ตามประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายๆ ประเทศ

- “วันแม่” สหรัฐอเมริกา

ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม วันแม่ในอเมริกาก่อตั้งโดย แอนนา จาร์วิช เมื่อปี 1908 เนื่องจากการเสียชีวิตของคุณแม่ของแอนนา เธอจึงทำพิธีรำลึกที่ St Andrew’s Methodist Church พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนยอมรับวันแม่เป็นวันสำคัญของชาติ และในปี 1914 วู้ดโรว์ วิลสัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ตกลงกำหนดให้วันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่อย่างเป็นทางการ

- “วันแม่” สหราชอาณาจักร

ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือนมีนาคม โดยคริสตจักรแห่งอังกฤษคือผู้ก่อตั้ง Mothering Sunday เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณแม่ชาวอังกฤษ ภายหลังวัน Mothering Sunday ได้ยุติลงหลังเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ก่อนจะเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่ 4 ในฤดูถือบวชเลนต์

- “วันแม่” ฝรั่งเศส

วันแม่ของฝรั่งเศสเริ่มมาจากนโปเลียน ตั้งแต่ปี 1806 แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน กระทั่งในปี 1915 ที่มีการนำวัฒนธรรมฉลองวันแม่ของอเมริกามาใช้ในฝรั่งเศสโดยทหารสหรัฐฯ ต่อมาในปี 1950 วันแม่จึงกลายเป็นวันสำคัญอย่างเป็นทางการของฝรั่งเศส เนื่องจากสงครามทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน รัฐบาลจึงต้องการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจำนวนประชากร

159704380590

- โบลีเวีย วันแม่ตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม

- อินเดีย วันแม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม

- แอฟริกาใต้ วันแม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม

- ปากีสถาน วันแม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม

- เอธิโอเปีย วันแม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม

- กรีซ วันแม่ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์

- จอร์เจีย วันแม่ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม

- บัลแกเรีย,แอลเบเนีย วันแม่ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม

- อียิปต์, จอร์แดน, ซีเรีย, เลบานอน วันแม่ตรงกับวันที่ 21 มีนาคม

- โปแลนด์ วันแม่ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม

- รัสเซีย  วันแม่ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน

- ปานามา วันแม่ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม

- อินโดนีเซีย วันแม่ตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม

------------------------

อ้างอิง  :  

lifestyle.campus-star.com

www.mentalfloss.com

time.com

www.wegointer.com

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง