กทท.ยันท่าเรือมีมาตรฐานจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าอันตราย

กทท.ยันท่าเรือมีมาตรฐานจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าอันตราย
7 สิงหาคม 2563
174

กทท. ยืนยันท่าเรือมีมาตรฐานจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าอันตรายปลอดภัย แจงแบ่งกลุ่มจัดเก็บทั้งท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ระเบิดของสารแอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium Nitrate) จำนวนกว่า 2,500 ตัน ณ ท่าเรือกรุงเบรุต สาธารณรัฐเลบานอน ได้ก่อความเสียหายรุนแรงในวงกว้างนั้น กทท. มีมาตรการจัดเก็บและส่งมอบสินค้าอันตรายอย่างรัดกุม ทั้งที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) โดยปฏิบัติตามกฎของ International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) อย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บและขนถ่ายอย่างดีที่สุด

โดยที่ท่าเรือกรุงเทพ ได้จำแนกการขนถ่ายแอมโมเนียไนเตรทที่มีความเสี่ยงเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ Class 1.1D, UN0222, AMMONIUM NITRATE (วัตถุระเบิด) กลุ่มนี้จะห้ามขนส่งผ่าน ทกท.

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แอมโมเนียมไนเตรทที่เป็น UN1942, UN2067, UN3375 (ตัวเติมออกซิเจน) สามารถขนถ่ายผ่าน ทกท. ได้ แต่จะไม่สามารถฝากเก็บในพื้นที่ ทกท. ต้องดำเนินพิธีการขนถ่ายข้างลำเรือทั้งขาเข้าและขาออก ปัจจุบันยังมีการยกเว้นให้ฝากเก็บได้ในกรณีที่น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม 

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ Class 9, UN2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (สารอันตรายเบ็ดเตล็ด) ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด แต่ยังคงมีกลิ่นและไอพิษออกมาเล็กน้อย ถูกจัดเป็นสินค้าอันตรายที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถฝากเก็บได้ในเขต ทกท. ไม่เกิน 5 วันทำการ

ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จำแนกการขนถ่ายแอมโมเนียไนเตรทที่มีความเสี่ยงเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ Class 1.1D, UN0222, AMMONIUM NITRATE (วัตถุระเบิด) ให้ทำการขนถ่ายใน ทลฉ. ได้ แต่ไม่รับฝากเก็บ หรือวางพักหน้าท่าเทียบเรือ ต้องนำออกจากบริเวณ ทลฉ. ทันทีที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือโดยตรง 

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แอมโมเนียมไนเตรทที่เป็น Class 5.1 UN1942, UN2067, UN3375 และ Class 9, UN2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER สามารถขนถ่ายผ่าน ทลฉ. ได้ โดยต้องนำมาฝากเก็บที่คลังสินค้าอันตรายเท่านั้น  

อย่างไรก็ตาม กทท. คำนึงถึงความปลอดภัยในการรับฝากสินค้าอันตรายอย่างมาก โดยปรับเพิ่มมาตรการลดความเสี่ยงจากการขนถ่ายสินค้าอันตรายตามสภาพแวดล้อมและข้อบังคับสากลที่เปลี่ยนแปลงไป ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยมากที่สุด 

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: