นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ขณะที่การเเบ่งเขตเลือกตั้งภายในเดือน ต.ค.นี้ ต้องชัดเจน เพราะจะมีผลกับการหาตัวผู้สมัครให้สอดคล้องกับพื้นที่ ซึ่งเท่าที่ทราบก็มีการเริ่มประกาศเขตเลือกตั้งไปบ้างแล้ว ส่วนเรื่องการยุบรวมเขตขึ้นอยู่กับประชากรในแต่ละพื้นที่ แต่เบื้องต้นต้องมีการยืนยันผ่านกระบวนการกลั่นกรองและประกาศในราชกิจนนุเบกษาก่อน ซึ่งต้องมีการทำประชาสังคมร่วมด้วย