งานเข้า! วิศวกรเช็กความเร็วรถคดี 'บอส อยู่วิทยา' 76 กม./ชม.

งานเข้า! วิศวกรเช็กความเร็วรถคดี 'บอส อยู่วิทยา' 76 กม./ชม.
4 สิงหาคม 2563
7,830

งานเข้าจนได้! "สายประสิทธ์ เกิดนิยม" วิศวกรเช็กความเร็วรถ "บอส อยู่วิทยา" 76 กม./ชม. พบใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่ปี 2559

จากกรณีที่ นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม อาจารย์ประจำและหัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ต่อประเด็นการเกิดอุบัติเหตุในคดีที่ นายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา ทายาทธุรกิจชื่อดังขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต เมื่อปี 2555

“ผมยืนยันว่าผลการตรวจสอบความเร็วของรถเฟอร์รารี่ในวันเกิดเหตุมีความเร็วประมาณ 76.175 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้หลักการตรวจสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ว่าด้วยการประเมินและความปลอดภัยทางถนน และหลักการการย้อนรอยอุบัติเหตุ”

นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม ขยายความอีกว่า “คลิปวิดีโอที่ผมได้รับมาตรวจสอบนั้นเป็นคลิปที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายมาจากคลิปวิดีโอต้นฉบับ ซึ่งเล่นภาพที่มีความช้าระดับ 4 แต่ในหลักการตรวจสอบสามารถทำได้ ตามสูตร คือ ระยะทางหารด้วยเวลา ซึ่งระยะทางนั้น ผมใช้ความยาวของรถเฟอร์รารี่ตามเส้นทแยงมุม หารด้วยเวลาที่ปรากฏในคลิป คำนวณออกมาได้เวลาเฉลี่ย 0.25 วินาที ทำให้ได้ความเร็วเฉลี่ยที่ 76.175 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งการนำความยาวของรถเป็นตัวหาร แทนระยะทางของถนนนั้น เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้น ส่วนการหาความเร็วของรถจักรยานยนต์นั้น ใช้หลักการเดียวกัน”

ล่าสุด นายไกร ตั้งสง่า กรรมการสภาวิศวกร ได้ทำหนังสือเรียน นายกสภาวิศวกร เรื่อง ขอให้ดําเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ตามที่ปรากฏข่าวอยู่ในสื่อสาธารณะกันอย่างแพร่หลายกรณี นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม ได้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นประเด็นเกี่ยวกับการคํานวณความเร็วของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กรณี นายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา เมื่อปลายปี 2562 ได้ความว่า ความเร็วของรถยนต์ Ferrari FF ของ นายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา ก่อนเกิดเหตุขับรถชนคนตายได้ความเร็ว 76.175 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งให้อัยการมีคําสั่งถึงที่สุดไม่ฟ้องนายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมขณะนี้

จากการตรวจสอบพบว่า

  1. นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม เป็นสมาชิกสภาวิศวกร เลขที่สมาชิก 54877 ประเภทสมาชิก สมาชิกสามัญ ใบอนุญาตเลขที่ ภก.8787 หมดอายุใบอนุญาต 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  2. การดําเนินการดังกล่าวของ นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม ถือเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานพิจารณาตรวจสอบ ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการสอบทาน และให้ความเห็น ตามกฎกระทรวง ซึ่งความเห็นดังกล่าวของ นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม ทําให้สาธารณชนตั้งคําถามถึงความน่าเชื่อถือของวิศวกรอันมีผลกระทบต่อสาธารณะและวิชาชีพเป็นอย่างมาก
  3. การที่ นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม สถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หมดอายุตั้งแต่ปี 2559 กล่าวคือ ณ ขณะให้ความเห็นและปัจจุบัน ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่ยังทำ งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การกระทําดังกล่าวถือได้ว่าได้เป็นการกระทําผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 45 จึงขอให้สภาวิศวกรแจ้งความร้องทุกข์ นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม ที่กระทําการอาจเข้าข่ายประพฤติผิดตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ต่อไป

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 ต่อ นายสายประสิทธิ์ เกิดนิยม โดยเร่งด่วนต่อไป

159656094165

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง