'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563
348

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จากนั้น พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ กราบ จากนั้น เข้าพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาศีล

159592070726

159592025936

159592026186

159592070831

159592071438

159592072499

159592072695

โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ รับศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ให้ศีล จบ เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์

ผู้แทนพระองค์ ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวายที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์

159592091758

159592090921

159592089430

159592089592

159592090064

159592090158

159592091223

จากนั้นเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ผู้แทนพระองค์ ไปถวายสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ กลับมานั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ กล่าวคำถวายสังฆทาน จบ

ผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จำนวน 10 รูป สำหรับผ้าไตรนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนพระสงฆ์อีก 59 รูป ที่วิหารคด ตามลำดับ การนี้ ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และกราบลา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เดินทางกลับ

159592120950

159592120771

159592121225

159592121521

159592121881

159592122044

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง