วิจัยกัญชา-เปิดรักษาโรคหัวใจ อัพวงการแพทย์

วิจัยกัญชา-เปิดรักษาโรคหัวใจ อัพวงการแพทย์
22 กรกฎาคม 2563
282

THG กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)ลงนามสนับสนุนวิจัยกัญชา พร้อมจัดตั้งศูนย์หัวใจของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานให้บริการรักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร

“กัญชา”และ“โรคหัวใจ”เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยโดยในส่วนของกัญชานั้นมีงานวิจัยทั่วโลกที่ยืนยันได้ว่าช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและรักษาคนไข้ได้ซึ่งมศวจะเป็นต้นแบบในการทำงานวิจัยต่างๆขณะที่บริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัด(มหาชน)จะให้การสนับสนุน

“นพ.บุญ วนาสิน” ประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจํากัด(มหาชน) หรือTHG กล่าวว่าการลงนามกับมศวในการสนับสนุนงานวิจัยกัญชาเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์เช่นเดียวกับที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดยบริษัทฯจะให้การสนับสนุนให้คําปรึกษานําไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตสกัดและใช้พืชกัญชาและกัญชงที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ส่งเสริมการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยรวมถึงผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

มูลค่าของกัญชาในปี 2026 หรืออีก 5 ปีข้างหน้าจะมีประมาณ 3 ล้านล้านบาท นพ.บุญกล่าวต่อว่าขณะนี้ทั่วโลกมีการค้าขายกัญชาประมาณ 3 แสนล้านบาทจากโปรดักส์ต่างๆที่มีขายในต่างประเทศลูกค้า 1 ใน 10 ที่เดินเข้าร้านยาจะที่เลือกซื้อยาที่สกัดจากกัญชาเพราะสามารถรักษาโรคโดยตรงหรือรักษาโรคข้างเคียงได้แต่ทั้งนี้ยาที่สกัดจากกัญชาต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เนื่องจากช่วยในการรักษาได้ดีแต่ก็มีเอฟเฟคในด้านอื่นๆหากใช้ในปริมาณมากเกินไปการพัฒนาวิจัยกัญชาจึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อนำกัญชามาใช้อย่างถูกต้อง

“สมชาย สันติวัฒนกุล”อธิการบดีมศว กล่าวว่าการนํากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ยังจําเป็นต้องทําการวิจัยเพิ่มเติม โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาแบบครบวงจรการศึกษาพัฒนากระบวนการสกัดสารจากกัญชาและกัญชงที่ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการนําสารสกัดจากกัญชาและกัญชมาใช้

ทั้งนี้นอกจากความร่วมมือด้านงานวิจัยกัญชาแล้วยังร่วมมือจัดตั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนและภาครัฐที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเอกชนสามารถพัฒนาและไม่ติดกรอบขณะที่เงินทุนมีมากกว่าขณะที่ภาครัฐจะมีนักวิจัยบุคลากรห้องปฎิบัติการมีแหล่งความรู้ทางการแพทย์ที่ดี

สำหรับศูนย์หัวใจของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานในสังกัดมศวเป็นระยะเวลา 3 ปีพัฒนาเป็น Excellent Center เปิดให้บริการแก่คนไข้ตลอด 24 ชั่วโมงสามารถรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจรเช่นการตรวจคลื่นไฟฟ้า,การใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ,การผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วเป็นต้นคาดว่าจะมีคนไข้เข้าใช้บริการเดือนละ 150-200 รายโดยจะเริ่มต้นจากการให้บริการแก่คนไข้ที่ใช้สิทธิข้าราชการและคนไข้ทั่วไปก่อนขยายไปสู่คนไข้สิทธิประกันสังคมและคนไข้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มศว ได้เตรียมหอผู้ป่วยในเพื่อรองรับคนไข้โรคหัวใจและหลอดเลือดคาดว่าหลังเปิดให้บริการจะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนซึ่งมีความต้องการเข้าถึงการรักษาโรคดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง