เศรษฐกิจ

พาณิชย์ถกผู้ส่งออกข้าวปรับเป้ายอดส่งออกปี 63

เอกชน เผย ปัจจัยลบรุมปรับเป้าส่งออกข้าวไทยเหลือ 6.5 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ10 ปี ไทยหล่นอันดับสามของโลก 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวภายหลังการหารือการส่งออกข้าว ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และเอกชนว่า สมาคมได้รายงานสถานการณ์ในภาพรวมของการส่งออกข้าวในครึ่งปีหลังปี 2563 ต่อที่ประชุมโดยสมาคมจะปรับลดเป้าส่งออกที่เคยกำหนดในช่วงต้นว่าจะสามารถส่งออกได้7.5 ล้านตัน เหลือ 6.5 ล้านตัน เป็นเป้าที่ต่ำสุดในรอบ 10 ปี เป็นลำดับที่ 3 ของโลก รองจาก อินเดียที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.5-10 ล้านตัน เวียดนาม 7 ล้านตัน 

สาเหตุที่ต้องปรับลดเป้าการส่งออกเนื่องจากประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลงส่งผลให้ราคาข้าวของไทยสูงขึ้น รวมทั้งค่าเงินบาทแข็งถ้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ข้าวของไทยราคาสูงกว่าข้าวจากประเทศคู่แข่งเช่นในช่วงที่ผ่านมาข้าวขาว 5% ของไทยราคาต่อตันอยู่ที่ 520  ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 5% ของอินเดียอยู่ที่ 360  ดอลลาร์ต่อตัน เวียดนามอยู่ที่ 440 - 450   ดอลลาร์ ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะซื้อข้าวจากประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งของไทย ทำให้การส่งออกข้าวของไทยลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันลดลงถึง 40%

  159524297291             

นายชูเกียรติ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามก็คาดว่าครึ่งปีหลังการส่งออกข้าวจะดีขึ้น เนื่องจากค่าเงินที่อ่อนค่าลงจากต้นปีอยู่ที่ 31.80 บาทต่อดอลลาร์จากที่เคยอยู่ที่ 30.70 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ราคาข้าวของไทยปรับลดลง บวกกับแรงกดดันจากผลผลิตข้าวนาปรังที่กำลังจะออกมาทำให้ข้าวของไทยราคาอยู่ที่ 440 ดอลลาร์ต่อตัน   ซึงแม้ว่าราคาข้าวของไทยจะปรับตัวลดลงมาบ้างแต่ก็ยังสูงกว่าราคาข้าวจากประเทศคู่แข่งทำให้การแข่งขันของไทยยังลำบากถือว่าตลาดการส่งออกข้าวยังไม่สดใส แต่ก็มั่นใจว่าในครึ่งปีหลังจะสามารถทำได้ที่ 3.5 ล้านตันรวมทั้งหากภาครัฐสามารถผลักดันการส่งมอบข้าวให้กับจีนในส่วนที่เหลืออีก 3 แสนตัน ก็จะทำให้ไทยสามารถสางออกข้าวได้ตามเป้าที่ 6.5 ล้านตัน ขณะเดียวกันในส่วนของยุทธศาสตร์ข้าวก็ยังต้องเดินหน้าต่อเพื่อพัฒนาให้ไทยมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายเพื่อให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันที่มากขึ้น 

            

หลังจากที่นำเสนอเป้าส่งออกข้าวไป ในมุมมองของภาครัฐมองว่าน้อยไป แต่ก็ต้องยอมรับเพราะมีปัจจัยลบต่าง  มากมาย ทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่า ราคาข้าวที่สูงขึ้น และประเทศคู่แข่งเช่น กัมพูชา และเมียนมาก็มีแนวโน้มว่าสามารถส่งออกไปจีนมากขึ้นเพราะมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีและใกล้กับจีนมากกว่าไทย อย่างไรก็ตามรองนายรัฐมนตรีและรมวพาณิชย์ ก็สั่งการให้สมาคมและกรมการค้าต่างประเทศ ( คต.) ทำงานร่วมกันในการหาช่องทางการส่งออกข้าวให้ได้มากที่สุด” นายชูเกียรติ กล่าว