กต. แจง 'ลูกทูตซูดาน' กักตัวโควิดในที่พำนักตนเอง ไม่เกี่ยว 'เอกสิทธิ์ทางการทูต'

กต. แจง 'ลูกทูตซูดาน' กักตัวโควิดในที่พำนักตนเอง ไม่เกี่ยว 'เอกสิทธิ์ทางการทูต'

"กระทรวงการต่างประเทศ" ยืนยัน "ลูกทูตซูดาน" ติดเชื้อโควิด-19 กักตัวในที่พำนักตนเอง ไม่เกี่ยวกับเอกสิทธิ์ทางการทูต เตรียมชี้แจงแนวปฏิบัติใหม่ให้คณะทูต ต้องอยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขของไทย

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีมีผู้ป่วยเด็กหญิงจากครอบครัวอุปทูตซูดานที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต จึงไม่ต้องถูกกักตัวว่า กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นเอกสิทธิ์ทางการทูต นักการทูตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย ซึ่งเป็นไปแนวทางของคำสั่งของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (ศบค.) ฉบับที่ 7/2563 ที่ให้บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตร เข้ารับการกักกันในที่พำนักของบุคคลดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด คือ สถานทูต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ซึ่งการที่ครอบครัวดังกล่าวได้เข้าพักในที่พำนักของตน ภายใต้การดูแลของสถานทูต จึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ตัวแทนทางทูตมีหน้าที่เคารพกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด้วย ในขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเสนอให้ทบทวนมาตรการต่าง ๆ สำหรับบุคคลในคณะทูตที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในไทย ให้เข้มงวดมากขึ้น จากนั้น จะได้ชี้แจงให้คณะทูตทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใหม่ต่อไป