ปตท.ออก‘กรีนบอนด์’ ขายรายย่อยยิลด์2.25%

ปตท.ออก‘กรีนบอนด์’ ขายรายย่อยยิลด์2.25%
16 กรกฎาคม 2563
431

'ปตท.' ออก 'กรีนบอนด์' วงเงิน 2 พันล้าน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก6 เดือน เปิดจอง 20-23 ก.ค.นี้ ผ่าน 4 แบงก์ใหญ่ หวังนำเงินไปพัฒนาโครงการปลูกป่า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เตรียมออกเสนอขาย ‘หุ้นกู้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. กับโครงการอนุรักษ์ป่าแห่งแรกของโลก’ หรือ ‘กรีนบอนด์’ อายุ 3ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2 พันล้านบาท โดยขายให้ประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องเคยถือหุ้นกู้ปตท.มาก่อน สามารถจองซื้อได้ในมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคนต่อธนาคาร ซึ่งขายผ่าน  4 ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.ค. นี้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT กล่าวว่า เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้กรีนบอนด์ครั้งนี้ จะนำไปลงทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่า ซึ่งบริษัทได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2537 ที่ได้รับอาสาภาครัฐในการจัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ รวมถึงมุ่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย

ปัจจุบันพื้นที่ป่าจำนวน 1 ล้านกว่าไร่ สามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 20ล้านตันต่อปี ปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่งบรรยากาศได้ถึง 17ล้านตันค่อปี นอกจากนี้ยังมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นมูลค่า 280 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังได้ขยายโครงการไปสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. โดยมีศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 กรุงเทพฯ 

นอกจากนี้ ยังได้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ผ่านแนวคิด Urban Green อาทิ ร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในโครงการ Our Khung BangKachao เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นายอรรถพล กล่าวว่า สิ่งที่ ปตท. ได้ดำเนินการมาทั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส่งผลให้หุ้นกู้กรีนบอนด์ของ ปตท. ยังได้รับการรับรองในด้านสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นครั้งแรกของโลก จาก Climate Bonds Initiative หรือ CBI ที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมด้วย 

นอกจากนี้ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศอันดับเครดิต หุ้นกู้ ปตท. เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 เป็นตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยที่มีอันดับเครดิตสูงสุด คือ AAA (tha)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: