คุณภาพชีวิต-สังคม

ยอดโควิดวันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อ 'โควิด-19' เพิ่ม 7 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

โฆษก ศบค. แถลง "ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้" ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่พักอยู่ใน State Quarantine ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,227 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทย พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 7 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่พักอยู่ใน State Quarantine ส่วนในประเทศไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องเป็นเวลา 50 วันนับตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.เป็นต้นมา ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,227 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

สำหรับผู้ติดเชื้อ 7 รายที่รายงานในวันนี้ เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้าสถานที่กักกัน (Quarantine) ประกอบด้วย

- จากอียิปต์ 6 ราย ทุกรายเป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 20 - 32 ปี เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม (เป็นเที่ยวบินเดียวกับที่เคยมีรายงานก่อนหน้านี้แล้ว 1 ราย) ปัจจุบันเข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี และตรวจหาเชื้อในวันที่ 11 กรกฎาคม ผลตรวจพบเชื้อ โดยพบว่ามี 4 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า

- จากสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 66 ปีอาชีพแม่บ้าน เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เข้าพัก State Quarantine ที่กรุงเทพมหานคร และตรวจหาเชื้อในวันที่ 12 กรกฎาคม ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :