'เยียวยา' ประกันสังคม เฮ! คลังช่วยจ่าย 5,000 บาท ผู้ประกันตน 8.6 หมื่นราย

'เยียวยา' ประกันสังคม เฮ! คลังช่วยจ่าย 5,000 บาท ผู้ประกันตน 8.6 หมื่นราย

คลังช่วย "ประกันสังคม" จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วันกว่า 8.6 หมื่นคนให้ได้รับเงินเต็ม 5 พันบาทเท่ากับโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ยันมีเงินจ่ายคนตกงาน 7 ล้านคน

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่อง ขอรับเงินงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จำนวนประมาณ 8.6 หมื่นคน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5 พันบาทเท่ากับความช่วยเหลือในโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน"

“สำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ไห้ถึง 5 พันบาท เช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน เพราะถือเป็นผู้เสียภาษีเหมือนกัน และรมว.คลัง ได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาแล้ว อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ ได้ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

ส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมที่เสี่ยงตกงาน  7 ล้านคนนั้น สำนักงานประกันสังคม ขอยืนยันว่า ยังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอน โดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที 1.6 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 สำนักงานประกันสังคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(เอ็มโอยู)ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง และผู้ประกันตน กับกรมสรรพากร เพื่อร่วมกันในการบูรณาการบริการภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

“สำนักงานประกันสังคมมีสถานประกอบการ และผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ต้องแสดงรายละเอียดเงินสมทบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากร จำนวน 17 ล้านราย เดิมจะต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอข้อมูลนำส่งเงินสมทบไปประกอบการยื่นแบบแสดงภาษีลดหย่อนภาษีเงินได้ แต่การร่วมมือกันครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปขอหลักฐานการนำเงินสมทบจากสำนักงานประกันสังคมอีกต่อไป”

น.ส.ขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม  ครั้งนี้เป็นไปตามแนวทาง Digital Transformation หรือ  การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานและการให้บริการ เพื่อยกระดับการให้บริการที่ ตรงใจของผู้เสียภาษีและประชาชน

“ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมตั้งแต่ปีภาษี 2562 ไม่ต้องเก็บเอกสารและขอเอกสารการประกันตนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ และบุคคลธรรมดา รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account  ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th 

โดยกรมสรรพากรมั่นใจว่า การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand อย่างเต็มศักยภาพ