'ผบ.ทบ.สหรัฐฯ' ถึงไทยแล้ว ตรวจโควิด-19 ที่สนามบินดอนเมือง

'ผบ.ทบ.สหรัฐฯ' ถึงไทยแล้ว ตรวจโควิด-19 ที่สนามบินดอนเมือง
9 กรกฎาคม 2563
642

"ผบ.ทบ.สหรัฐฯ" และคณะ ถึงไทยแล้ว ตั้งเเต่ 10.15 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง ผ่านการตรวจหาเขื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 พล.อ.เจมส์ ซี. แมคคอนวิลล์ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกองทัพบกระหว่างวันที่ 9 - 10 ก.ค. 63 โดยมีกำหนดเข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกไทย ในวันที่ 10 ก.ค. 63

สำหรับการเยือนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมลงนามในเอกสารแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐฯ โดยเป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังการลงนามระหว่าง รัฐมนตรีกลาโหมไทย-สหรัฐฯ ในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไท-สหรัฐฯ ปี 2563 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (Joint Vision Statement 2020 for the Thai - U.S. Defense Alliance) เมื่อ 17 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา

159428412757

การลงนามในเอกสารแถลงการณ์ดังกล่าว เพื่อนำเรื่องที่กระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศได้แถลงไว้ในวิสัยทัศน์ร่วม ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการพัฒนากองทัพบกไทยให้มีศักยภาพ และความทันสมัย ด้วยการดำเนินการผ่านแผนงานความร่วมมือทางทหารในด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนด้านกำลังพล (การเยือน/ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์), การแลกเปลี่ยนทางด้านการข่าว, การฝึกร่วม/ผสม ที่จะมีรูปแบบที่หลากหลายและพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปี, การแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกศึกษา, การพัฒนาหลักนิยม และการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุง

159428418234

ทั้งนี้ การเดินทางเข้าประเทศไทยของ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ แม้ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ตามข้อกำหนด 2 ฉบับ แต่ ก็พร้อมปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของไทย และมาตรการ ของ ศบค. อย่างเคร่งครัดทุกประการ เมื่อมาถึงและระหว่างอยู่ในประเทศไทย ประกอบด้วย 

  1. มีการคัดกรองทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้า - ออก ผ่านเครื่อง Thermoscan และมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซี่งมีชุด Swab test ของ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) ร่วมกันตรวจ รวมทั้งมีการทำความสะอาดกระเป๋าสัมภาระของคณะฯ ด้วยการฉีดพ่นสารเคมี โดยเจ้าหน้าที่ วศ.ทบ. ซึ่งสวมชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) และถุงมือยาง
  2. มีการแยกยานพาหนะระหว่างคณะฯ ที่มาจาก สหรัฐฯ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย โดยยานพาหนะของคณะสหรัฐฯ มีกระจกกั้นแยกระหว่างห้องพลขับและห้องผู้โดยสาร โดยสามารถติดต่อทางวิทยุสื่อสาร
  3. คณะฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดห้วงการเยือนทุกสถานที่
  4. การเข้าร่วมพิธีต่าง ๆ ยังคงยึดถือมาตรการ Social distancing โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
  5. งดการทักทายด้วยการสัมผัสมือ และสัมผัสสิ่งของร่วมกัน
  6. ลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานที่
  7. สถานที่ที่อยู่ในกำหนดการเยือนทุกแห่งมีการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการฆ่าเชื้อตามขั้นตอนที่ทาง ศบค. กำหนด
  8. การรับประทานอาหาร ลักษณะการจัดอาหารให้แบบเฉพาะบุคคล โดยผ่านการแนะนำและตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ ศบค.
  9. จัดให้มีเจลล้างมือทำความสะอาด เตรียมพร้อมทุกสถานที่


การเดินทางเยือนไทยของ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นไปตามแผนการปฏิบัติภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีร่วมกัน นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกของทั้งสองประเทศแล้ว ในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทบ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย และข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัดทุกประการตั้งแต่ ก่อนที่คณะฯ เดินทางถึงไทยจนถึงคณะฯ ได้เดินทางออกจากประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย

ขอบคุณภาพจาก SMART Soldiers Strong ARMY

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง