'พระบรมราชโองการ' โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,248 ราย

'พระบรมราชโองการ' โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 1,248 ราย
8 กรกฎาคม 2563
901

“พระบรมราชโองการ” โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 1,248 ราย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 1,248 ราย ดังนี้

1. นายสุรินทร์ สุทธิธรรมดำรง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

2. นายสุชาติ อินประสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

3. นางสาวเบญจวรรณ ตาลาวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

4. นายชูพันธุ์ ราชรักษา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

5. นางสาวสุดาวรรณ พฤกษ์เสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

6. นายธนชัย เปรมธนวิศิษฏ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

7. นายอาทิตย์ พนาจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

8. นายสุชาติ ธนะสินวิริยะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

9. นายมนัส ภักดิ์ภูวดล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

10. นายธีรวุฒิ กองมะลิกันแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

11. นายนพพร วิวัฒนาภรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

12. นางสาวสุวภา สุขคตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อ่านต่อ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ [ลำดับที่ 13 - 1,248] ที่นี่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง