'ธนาธร' นั่งที่ปรึกษา กมธ. งบปี 2564

'ธนาธร' นั่งที่ปรึกษา กมธ. งบปี 2564
8 กรกฎาคม 2563
393

"ธนาธร" นั่งที่ปรึกษา กมธ. งบปี 2564 "อุตตม" เกาะเก้าอี้ประธานแน่นตามโควต้า รมว.คลัง พร้อมแบ่ง 4 ภารกิจตามคิว จัดคิวประชุมสัปดาห์ละ  48 ชม. 

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญตึงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กมธ. งบปี 2564) สภาผู้แทนราษฎร มีมติแต่งตั้ง ตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พศ. 2564 ดังนี้

1.ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 2.ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการ  จำนวน 21 คน ประกอบด้วย ตามลำดับ ประกอบด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายวราเทพ รัตนากร อดีตรมช.คลัง นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายวัฒนา เมืองสุข นายเกรียง กัลป์ตินันท์

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ นายเรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร อรรณนพพร นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคชาติไทยพัฒนา นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย และ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์  พรรคเพื่อไทย

3.ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งจำนวน 7 คน ตามลำดับ ได้แก่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีตส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย นายเกื้อกูล ด่นชัยวิจิตร ส.ส.อยุธยา พรรคภูมิใจไทย 

4.ตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งจำนวน 11 คน ตามลำดับ ดังนี้ นายสันติ กีระนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย  นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล พรรคภูมิใจไทย 
นางสาวผ่องศรี ราราภูมิ

5.ตำแหน่งโฆษกคณะกรรมาธิการ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง จำนวน 15 คน ตามลำดับ ดังนี้ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล นางสาวปียะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อชาติ นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร พรรคพลังประชารัฐ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ นางสาวพิมพรพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายสุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายสุภคิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้เริ่มพิจารณางบประมาณในวันที่ 9 ก.ค. ถึง วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. รวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะเดียวกัน กำหนดแนวทางและกรอบการให้หน่วยงานเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการ มีมติให้มีการเรียงลำดับการเข้าชี้แจงของหน่วยงานตามกลุ่มการกิจ 4 ด้าน คือ

  1. กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม
  2. กลุ่มภารกิจด้านสังคม เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย
  3. กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  4. กลุ่มภารกิจด้านบริหาร เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และงบกลาง

เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามกลุ่มภารกิจเสร็จแล้ว จะมีการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานอิสระของรัฐ เช่น หน่วยงานรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นตัน และพิจารณาแผนบูรณาการ ของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 14 แผน ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง