'เราไม่ทิ้งกัน' ย้ำกลุ่มแจ้งสละสิทธิหมื่นราย เร่งติดต่อคืน 'เงินเยียวยา'

'เราไม่ทิ้งกัน' ย้ำกลุ่มแจ้งสละสิทธิหมื่นราย เร่งติดต่อคืน 'เงินเยียวยา'
8 กรกฎาคม 2563
26,165

คลังขอความร่วมมือกลุ่มผู้สละสิทธิ "เราไม่ทิ้งกัน" เร่งคืน "เงินเยียวยา" 5,000 บาท​ ล่าสุดเหลืออีก 7.6 พันรายยังไม่ได้คืนเงิน

มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท จนถึงตอนนี้ แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้กับผู้ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขณะที่เมนูในเว็บไซต์ยังเหลือ 2 เมนูให้ทำรายการได้ คือ ตรวจสอบสถานะ และสละสิทธิ

ความคืบหน้าของการดำเนินการจากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารเรียกคืนเงินจากกลุ่มผู้สละสิทธิจากมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่อยู่ในกรอบของมาตรการอยู่แล้ว 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า เป็นขั้นตอนการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงการการคลังได้ออกหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มผู้ลงทะเบียนสละสิทธิเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159420081653

ข้อมูลกลุ่มผู้สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ระบุว่า มีผู้ลงทะเบียนสละสิทธิทั้งสิ้น 10,121 ราย ซึ่งในขณะนี้มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว 2,455 ราย คงเหลือผู้ที่ยังไม่คืนเงิน 7,666 ราย กระทรวงการคลังจึงได้มีหนังสือแจ้งให้กลุ่มผู้สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ดังกล่าว คืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดต่อกระทรวงการคลัง

หลังจาก มีหนังสือออกไปแล้ว ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีผู้คืนเงินเพิ่มเติม 84 ราย ดังนั้น เพื่อให้การสละสิทธิเสร็จสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือจากผู้แสดงความประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท คืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่าน Mobile Banking Internet Banking หรือ ATM ของธนาคารใดก็ได้ หรือนำหนังสือที่ได้รับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ 

159418638371

ลวรณ ยังกล่าวอีกว่า ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมากที่การยื่นความประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหรือมีผู้อื่นดำเนินการแทนโดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบหรือยินยอม เนื่องจากการสละสิทธิจะต้องดำเนินการที่หน้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งมีหลายขั้นตอน และจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้งมีการยืนยันตัวตนผ่าน One Time Password หรือ OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วย

ส่วน ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ ของรัฐ ในขณะนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาต่อไป

159420084744

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง