รู้ยัง? อสม. ลงทะเบียน 'กำลังใจ' ได้ที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย

รู้ยัง? อสม. ลงทะเบียน 'กำลังใจ' ได้ที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย

ผู้ว่าการ ททท. เผยแพ็คเกจ "กําลังใจ" จะเปิดให้ผู้ประกอบการนําเที่ยวลงทะเบียนผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ในวันที่ 10 ก.ค. 63 ส่วน อสม., อสส. และ รพ.สต. สามารถลงทะเบียน ได้วันที่ 25 ก.ค. และเริ่มเดินทางได้ในวันที่ 30 ก.ค.นี้

วันนี้ (3 ก.ค. 2563) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข”  ประกอบด้วย แพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “กําลังใจ” พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. , นายสวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง , นายพยุง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว

สำหรับแพ็คเกจ “กําลังใจ” เป็นแพ็คเกจที่จะขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,400 ล้านบาท

รวมทั้งสองแพ็คเกจ (เราเที่ยวด้วยกัน+กำลังใจ) รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563 โดยทั้งสองแพ็คเกจสามารถใช้สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

สำหรับผู้ประกอบการและ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ต้องการเข้าลงทะเบียนแพ็คเกจ "กำลังใจ" สามารถคลิกเข้ามาที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย ได้เลย ส่วนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทะเบียนแพ็คเกจ "เราเที่ยวด้วยกัน" สามารถเข้าไปทั้ง 2 ช่องทางคือ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

159376632179

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนประชาชนทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียนใน วันที่ 15 ก.ค. 2563

ส่วนแพ็คเกจ "กําลังใจ" จะเปิดให้ผู้ประกอบการนําเที่ยวลงทะเบียนผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ในวันที่ 10 ก.ค. 2563 ส่วนบุคลากรในกลุ่ม อสม., อสส. และ รพ.สต. สามารถเข้าไปลงทะเบียน ในวันที่ 25 ก.ค. 2563 และเดินทางท่องเที่ยวได้ในวันที่ 30 ก.ค. 2563 

ซึ่งแพ็คเกจนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เติบโต และทําให้เกิดการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่อไป โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

  • ขั้นตอนการลงทะเบียน "กำลังใจ" สำหรับ "ผู้ประกอบการนําเที่ยว"

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ www.เที่ยวปันสุข.ไทย

- จดทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว กับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2563

2. กรอกรายการนําเที่ยว

- รายการนําเที่ยว 2 วัน 1 คืน

- เป็นการเดินทางข้ามจังหวัดและพักค้างคืนต่างจังหวัด

- แต่ละบริษัทนําเที่ยวเสนอรายได้นําเที่ยวได้ไม่เกิน 3 รายการ

3. สมัครแอพฯ ถุงเงิน

- ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อสมัครแอพฯ ถุงเงิน

4. รับจองการท่องเที่ยว

- ประสานกับหัวหน้าทีม อสม. อสส. และ รพ.สต.

- ตรวจสอบสิทธิ์โดยพิจารณา QR Code ในแอพฯ “เป๋าตัง” ของ อสม. อสส. และ รพ.สต.

5. เดินทางท่องเที่ยว

- อสม. อสส. และ รพ.สต. จะต้องเดินทางด้วยตัวเองจริง

- บริษัทจะใช้แอพฯ ถุงเงิน Scan QR Code ในแอพฯ “เป๋าตัง” ของ อสม. อสส. และ รพ.สต. เพื่อตรวจสอบพิกัดการท่องเที่ยวตามจุดที่กําหนด

- บริษัทนําเที่ยว พิจารณาสนับสนุน Wifi ให้ขณะเดินทางตามสมควร

6. รับเงินสนับสนุน

- ททท. ตรวจสอบยืนยันการเดินทางจริง ตามเงื่อนไขโครงการ

- โอนเงินสนับสนุน การจัดการเดินทางในแอพฯ ถุงเงิน ของบริษัท

159376632194

  • ขั้นตอนการลงทะเบียน "กำลังใจ" สำหรับ "อสม. อสส. และ รพ.สต."

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย

2. เลือกเมนู "กําลังใจ"

- ผู้ประกอบการบริษัทนําเที่ยวคลิกสมัครและลงทะเบียนแอพฯ “ถุงเงิน” ผ่านเว็บไซต์กรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

- อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. คลิกสมัครและลงทะเบียนแอพฯ “เป่าตัง” ผ่านเว็บไซต์กรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

3. รายการนําเที่ยว (2 วัน 1 คืน) จะได้รับอนุมัติจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เมื่อรายการนําเที่ยวได้รับอนุมัติแล้ว จะนําไปเผยแพร่ที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย

4. เลือกรายการนำเที่ยวได้ที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และติดต่อจองรายการเที่ยวที่ต้องการกับบริษัทนำเที่ยว

5. อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563 ตามรายการนําเที่ยว และ SACN QR CODE โดยบริษัทนําเที่ยวตามจุดที่กําหนด

6. สำหรับบริษัทนําเที่ยว หลังจากมีการเดินทางจริงเรียบร้อยแล้ว จะต้องนําส่งหลักฐานการเดินทางตามที่กําหนด เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินให้กับบริษัทนําเที่ยว

159378919232