นักเรียนสาธิตฯ กับชีวิต New Normal

นักเรียนสาธิตฯ กับชีวิต New Normal
3 กรกฎาคม 2563
527

สาธิตจุฬาฯ ต้อนรับเปิดเทอม เสริมความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองกับชีวิต New Normal ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างปลอดภัย หลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เตรียมพร้อมมาตรการต่างๆ ต้อนรับเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นมา เพื่อเสริมความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างปลอดภัย หลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย โดยทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมได้จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวเผยแพร่แก่นักเรียนและผู้ปกครอง        

           

สำหรับ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เน้นที่ความปลอดภัย (Safety) มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (Standard) และโอกาสในการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของนักเรียน (Students) เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน โดยให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ อาทิ เจลล้างมือ กระติกน้ำ หน้ากากอนามัยสองชิ้น และถุงซิปล็อคสำหรับใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว วัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีไข้ ไอ จาม ให้งดมาโรงเรียน

159368234632

เมื่อมาถึงโรงเรียน จะมีจุดคัดกรองด้วยเครื่อง CUD Thermal Scan ภายในโรงเรียนมีการติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ทั่วบริเวณ มีการยกระดับมาตรฐานการทำความสะอาดให้บ่อยครั้งขึ้นทั่วโรงเรียน รักษาระยะห่าง เปิดหน้าต่าง ใช้พัดลมและเครื่องฟอกอากาศในชั้นเรียนเพื่อให้อากาศถ่ายเท

ส่วนภายในโรงอาหาร มีการรักษาระยะห่าง โดยให้ร้านค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสุขอนามัย รณรงค์ให้ล้างมือบ่อยๆ หลังเลิกเรียน ผู้ปกครองสามารถรอรับเด็กบริเวณหน้าโรงเรียนโดยผ่านเครื่อง CUD Thermal Scan ด้วยเช่นกัน

159368234689

ขณะที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม CUD New Normal  ชีวิตปกติใหม่ในโรงเรียนแบบ P.S.C. ประกอบด้วย P (Protect) การป้องกันจากภายนอก S (Safety) สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน และ C (Care) การปรับตัวเพื่อส่วนรวม การใช้มาตรการต่างๆ ที่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครุ และบุคคลกรของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เป็นสำคัญ

อาทิ นักเรียนและบุคลากรทุกคนจะได้รับแจกชุดป้องกันโควิด-19 (CUD Covid-19 Protection Set) ผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียนจากหน้าโรงเรียน รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น  มีการกรอกแบบคัดกรองโควิด-19 ในแอปพลิเคชั่น CU Covid-19 Screening Test มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermal Scan Check Point) ใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ทั่วโรงเรียน ลดจำนวนนักเรียนในห้องเรียน และจัดการพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างในชั้นเรียน

159368234653

เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท ติดตั้งฉากกั้นโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารในโรงอาหาร  ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสตลอดทั้งวัน ติดตั้งสบู่เหลวและก๊อกน้ำอัตโนมัติทั่วบริเวณ รณรงค์ให้หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภายนอกโรงเรียน มีตู้บริการน้ำดื่มอัตโนมัติแบบไร้สัมผัส ถังขยะและจุดสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเน้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการแยกตัวนักเรียนทันทีเมื่อมีอาการเสี่ยง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง