‘เยียวยาเกษตรกร’ เช็คสิทธิ์ www.moac.go.th ‘ธ.ก.ส.’ โอนเงินห้าพันงวด 3 เริ่ม 15 ก.ค. เป็นต้นไป

‘เยียวยาเกษตรกร’ เช็คสิทธิ์ www.moac.go.th ‘ธ.ก.ส.’ โอนเงินห้าพันงวด 3 เริ่ม 15 ก.ค. เป็นต้นไป

“เยียวยาเกษตรกร” ตรวจสอบสิทธิ์ www.moac.go.th “ธ.ก.ส.” เตรียมโอนเงิน 5,000 บาท ต่องวดที่ 3 ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป รอเช็คบัญชีอีก 1.2 แสนราย

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล

ความหวังของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรยังคงเฝ้ารออย่างต่อเนื่องถึงความคืบหน้าในขั้นตอนการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน อุทธรณ์ หรือตรวจสอบสิทธิ์ ล่าสุด ความเคลื่อนไหวของทาง ธ.ก.ส. ดูจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะ การโอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม ซึ่งจะเริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่ 15 - 22 กรกฎาคม 2563 วันละประมาณ 1 ล้านรายต่อเนื่อง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

เรื่องนี้ กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระบุว่า ในการจ่ายเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรเดือนสุดท้ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ที่ทาง ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสิ้นราว 7.5 ล้านราย ระหว่างวันที่ 15 - 22 กรกฎาคม 2563 โดย ระบบจะดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่องวันละประมาณ 1 ล้านราย ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

   

159362539285

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้รอบการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรในเดือนที่ 3 นั้น วันที่เงินเข้าจะได้ไม่เหมือนเดือนที่ผ่านมา โดยการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. นั้น ผู้ได้รับสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้าบัญชีก่อน แล้วจึงเปลี่ยนสถานะการโอนเงินทีหลัง ส่วนเกษตรกรกลุ่มตกค้างที่มีรายชื่ออยู่อีก 69,232 รายนั้น ระบบจำดำเนินการโอนเงินให้จนครบภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ขณะเดียวกันนั้น ผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ที่คัดกรองข้อมูลเกษตรกรเหลือ 189,663 ราย จาก ผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งสิ้น 192,512 ราย สามารถแบ่งออกเป็น 3  กลุ่มหลักด้วยกัน คือ

1. กลุ่มผู้ยื่นอุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา 73,975 ราย โดยทางกระทรวงเกษตรฯ จะแจ้งข้อมูลให้ ... เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป

2. กลุ่มผู้ยื่นอุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่เห็นควรให้ยุติการพิจารณาอีก 108,391 ราย อาทิ ข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ กลุ่มข้าราชการบำนาญ กลุ่มมีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆ เป็นต้น

3. กลุ่มผู้ยื่นอุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณาอีก 7,297 ราย โดยในกลุ่มนี้ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 2,814 ราย รอผลดำเนินการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

159362536923

ส่วนกลุ่มผู้ยื่นอุทธรณ์ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน จากการตรวจสอบรายชื่อกับระบบประกันสังคม 1,537 ราย ทางสำนักงานประกันสังคม กำลังพิจารณาความถูกต้อง และเหมาะสมในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป

สำหรับ เกษตรกรที่สงสัยว่าตนเองยังไม่ได้เงิน อาจเป็นเพราะอยู่ในกลุ่มดังกล่าว เกษตรกรสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านทาง เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

ธนาคารอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารนั้นๆ หรือหากต้องการตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ก็สามารถติดตามผลได้ทาง www.moac.go.th หรือ แอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งทางระบบ ios และ android

159362544233