การขับเคลื่อน 'เกษตร' ในอีอีซี

การขับเคลื่อน 'เกษตร' ในอีอีซี
2 กรกฎาคม 2563
156

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในส่วนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เพื่อเป้าหมายยกระดับรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อเร็วๆนี้มี พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธานที่ประชุม ฯ ได้รับทราบและพิจารณาความก้าวหน้า การดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในส่วนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เพื่อเป้าหมายยกระดับรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ

    ประกอบด้วย 3 แนวทางคือใช้ความต้องการนำการผลิต ยกระดับการตลาด -การแปรรูป-การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีในทุกขั้นตอน และให้ความสำคัญ กับ เกษตร 5 คลัสเตอร์ท่ีมีพื้นฐาน ทำได้ทันที ได้แก่ ผลไม้ – พืช Bio-Based3 ประมง สมุนไพร - พืชมูลค่าสูง (เช่น ไม้ประดับ/ผักปลอดสารพิษ)

อีอีซีประกอบด้วย 3 จังหวัดซึ่งแต่ละแห่งมี่ความโดดเด่นสามารถเป็นแหล่งการเกษตรที่ต่างกัน โดยข้อมูลจาก(ร่าง)แผนพัฒนาภาคการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)และTEAM GROUP กำหนดจุดยืนของแต่ละจังหวัดไว้อย่างน่าสนใจ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง