กลต.โดดอุ้ม 'ไฮยิลด์บอนด์' เล็งขอธปท.ปลดล็อก AMC ลงทุน

กลต.โดดอุ้ม 'ไฮยิลด์บอนด์' เล็งขอธปท.ปลดล็อก AMC ลงทุน
30 มิถุนายน 2563
595

เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่อนหนังสือถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนของกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์ หวังช่วยเปิดช่องการลงทุนในกองไฮยิลด์บอนด์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าสำหรับความคืบหน้าแนวทางการจัดตั้งกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (ไฮยิลด์บอนด์) เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ออกตราสารหนี้บางรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) นั้น สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานก.ล.ต.ได้มีการส่งหนังสือถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) เพื่อขอให้ช่วยพิจารณาการปลดล็อกหลักเกณฑ์การลงทุนของกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธปท.เพื่อเปิดช่องให้สามารถลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ประเภทไฮยิลด์บอนด์ได้ จากเดิมที่มีข้อจำกัดให้ลงทุนซื้อสินทรัพย์ได้เฉพาะกับสถาบันทางการเงินเท่านั้น

โดยในช่วงที่ผ่านมาพบว่ากลุ่ม AMC ยังมีศักยภาพในการลงทุนและยังช่วยเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผู้ลงทุนในกองทุนดังกล่าวด้วย รวมถึงก.ล.ต.ก็พยายามที่จะผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนในกลุ่มไฮยิลด์บอนด์โดยเฉพาะในกลุ่มกองทุนรวมให้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้สำนักงานก.ล.ต.ได้มีการส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้มีการทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เหมือนที่เคยให้กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองลงเหลือ 0.001% เพื่อดึงดูดการเข้าลงทุนในกองทุนดังกล่าวอีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง