ฝ่ายค้าน พร้อมอภิปรายชำแหละวาระงบ 2564 วาระแรกพรุ่งนี้

ฝ่ายค้าน พร้อมอภิปรายชำแหละวาระงบ 2564 วาระแรกพรุ่งนี้
30 มิถุนายน 2563
210

"สุทิน" ซัดรัฐบาลต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปิดช่องทุจริตงบโควิด ระบุ พร้อมอภิปรายชำแหละวาระแรกพรุ่งนี้ ชี้งบปี 64 เน้นสร้างถนน

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า แนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน 3.3 ล้านล้านบาท ของฝ่ายค้านจะเน้นไปที่ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้รัฐบาลชี้แจงว่ารัฐบาลจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร และการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจะสามารถตอบโจทย์ประเทศไดหรือไม่ ขณะเดียวกัน ฝ่ายค้านจะมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลด้วยว่าการบริหารประเทศในเวลานี้ควรจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

"ประชาชนรอคอยความหวัง เพราะความอยู่รอดของประชาชนก็หวังพึ่งจากงบประมาณก้อนนี้ ซึ่งประชาชนจะหวังได้หรือไม่ ฝ่ายค้านจะอภิปรายต่อไป" นายสุทิน กล่าว

นายสุทิน กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบภาพของงบประมาณเบื้องต้นพบว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์การบริหารปรเะเทศในช่วงโควิด เพราะงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนงบประมาณก่อสร้างถนน หรือการขอจัดซื้อเครื่องบินของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ หรือ NEW NORMAL อย่างไร ทั้งๆที่เวลานี้ควรใช้งบประมาณเพื่อการสร้างอาชีพ 

"กระทรวงกลาโหม แม้งบประมาณจะลดลงไปมาก แต่ยังอีกหลายส่วนที่คิดว่าสมควรลดได้อีก จึงสงสัยว่าทำไมรัฐบาลไม่ดำเนินการ" นายสุทิน กล่าว

นายสุทิน ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลต่ออายุการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ออกไปอีกหนึ่งเดือนว่า สื่อมวลชนหลายสำนักได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการเมือง แต่สำหรับส่วนตัวมองว่ามีเจตนาแอบแฝงเพื่อเปิดช่องการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้งบประมาณที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 เนื่องจากมีการใช้อำนาจแก้ไขระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดให้การจัดซื้อเกิน 5 แสนบาทไม่ต้องเปิดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากเดิมที่บังคับให้ต้องดำเนินการ ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะเข้ามาตรวจสอบต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง