'เฉลิมชัย' ลุยแผนตลาดนำผลิตรุกตลาดออนไลน์ขายหมูไปจีน

'เฉลิมชัย' ลุยแผนตลาดนำผลิตรุกตลาดออนไลน์ขายหมูไปจีน

เฉลิมชัยฟุ้ง 1 ปีตลาดนำผลิตสำเร็จเล็ง MOU ชอปปี้ ก.ค.นี้ หลังยอดขายออนไลน์ 4 เดือน พุ่ง30%รุกเจรจาลาวขอส่งหมูผ่านไปจีน ขณะพัฒนาอีอีซีอย่ากระทบพื้นที่เกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในช่วง 1 ปีที่เข้ามาบริหารกระทรวงเกษตรฯนโยบายสำคัญที่ผลักดันมีเป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้น คือโครงการตลาดนำการเกษตร โดยปัจจุบันได้จับมือกับภาคเอกชน เพื่อจำหน่ายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

โดยการขายผ่านออนไลน์ได้ร่วมมือกับเจ้าของแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพอย่างลาซาด้า และในต้นเดือน ก.ค. นี้จะทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับชอปปี้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ได้จากโครงการแปลงใหญ่ ที่สามารถรับรองคุณภาพ มาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้จากการดำเนินการในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา พบว่ายอดจำหน่ายทางออนไลน์เพิ่มขึ้นมากถึง30%

สินค้าที่พบว่าสามารถขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 คือ ไก่เนื้อ ที่จีนให้การรับรองโรงงานของไทยเพิ่มอีก15 แห่ง ทำให้ปัจจุบันมีโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยที่สามารถส่งออกไปจีนได้แล้ว 22 แห่ง คาดว่าไทยจะสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งไป จีนในปี 2563 ได้มูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท

นอกจากนี้จีนยังต้องการเนื้อสุกรจากไทยจำนวนมาก สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่ระบาดหนักใน จีน เวียดนาม และตามชายแดนของไทยทำให้ทุกประเทศดังกล่าวขาดแคลนเนื้อสุกรอย่างหนัก ในขณะที่ไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯร่วมมือกับภาคเอกชนควบคุมตรวจสอบการนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศอย่างเข้มงวดทุกด่าน

ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรในต่างประเทศขณะนี้มีราคาสูงมาก และต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยยังทำได้ไม่เต็มที่ เพราะผลผลิตไม่เพียงพอ อีกทั้งยังต้องควบคุมราคาภายในประเทศไม่ให้สูงเกินไป แต่ทั้งนี้ได้ประสานกับ สปป.ลาวเพื่ออำนวยความสะดวกให้เนื้อสุกรไทยผ่านแดนไปยังจีนได้ โดยเนื้อสุกรที่ส่งออกนี้จะมาจากเขตการเลี้ยงที่สามารถควบคุมบริหารจัดการเป็นพิเศษซึ่งเบื้องคาดว่าลาวจะให้การอนุโลม เพราะทุกประเทศขาดแคลนเนื้อสุกรกันหมด

“แผนงานต่างๆ เหล่านี้กระทรวงเกษตรผลักดันมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนโควิดระบาด ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ภาคการเกษตรรองรับอาชีพของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างก่อนหน้านี้ด้วยการสนับสนุนให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งจะง่ายต่อการขายได้ราคา อย่างที่ผ่านมา แมคโคร ก็พร้อมรับ เผือกไปจำหน่ายเป็นต้น“

 สำหรับเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี นั้นเบื้องต้นได้ให้นโยบายว่า การก่อสร้างเมืองใหม่ ในอีอีซี นั้นควรดูแลไม่ให้กระทบกับพื้นที่การเกษตร แต่ควรพัฒนาร่วมกันเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรให้เท่ากับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งในภาคตะวันออกนั้นมีสินค้าเกษตรหลายรายการที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ