เปิดลิสต์ 'สินเชื่อ' เพื่อเริ่มต้น 'ธุรกิจ' ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เปิดลิสต์ 'สินเชื่อ' เพื่อเริ่มต้น 'ธุรกิจ' ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

รวม "สินเชื่อ" เพื่อ "ธุรกิจ" ของธนาคารต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นหรือพัฒนาธุรกิจ แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

"เงินทุน" คือส่วนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ ที่ช่วยผลักดันให้ไอเดียเจ๋งๆ สามารถโลดแล่นต่อไปได้ในแวดวงธุรกิจ "สินเชื่อ" สำหรับ "ธุรกิจ" จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่หลายคนมองหา เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง และเป็นเงินทุนที่ช่วยในการ "เริ่มต้นกิจการ" หรือ "เริ่มต้นธุรกิจ" ให้เติบโตต่อไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวม สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย หรือกลุ่ม SMEs ที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนส่งเสริมกิจการที่ไม่ต้องใช้วงเงินที่สูงมาก ดังนี้

159324452052

159317218166

เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคลแบบไม่ใช้หลักประกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ มีวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 3 ปี หรือหากขอวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท จะไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เป็นเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคล

- มีประสบการณ์ในธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป
- วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท
- ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
- ผ่อนชำระนานสูงสุด 6 ปี
- อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR +8% ต่อปี
- เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

- อัพเดท! 'สินเชื่อ' สำหรับ 'เกษตรกร' จาก ธ.ก.ส. 

- รวม 'สินเชื่อด่วน' แบบ 'New normal' กู้ออนไลน์ ไม่ต้องไปธนาคาร

- 'สินเชื่อฉุกเฉิน' ธนาคาร 'ออมสิน' 10,000 บาท ยังกู้ได้หรือไม่ ใครมีสิทธิ์บ้าง?

- สินเชื่อฉุกเฉิน 'เกษตรกร' จาก 'ธ.ก.ส.' 10,000 บาท ยังเหลือสิทธิ์! ขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค. 63

159317212964

เงื่อนไขสินเชื่อ

- วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน ล้านบาท
- ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
- ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี
- อัตราดอกเบี้ย ขั้นต่ำ MRR +7% ต่อปีหรือเป็นไปตามประกาศของธนาคาร การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
- อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ วงเงินกู้ (Loan) MRR +15% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
- อายุระหว่าง 25-65 ปี
- มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สอบถามเพิ่มเติม: เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย  หรือ K-BIZ Contact Center 02-888-8822 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

สินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ลดภาระการจัดการ โดยธนาคารบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรง ระยะเวลาชำระคืนธนาคารนานสูงสุด 120 วัน

เงื่อนไขสินเชื่อ

159317342551

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

- นิติบุคคล จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
- ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีผลประกอบการและประวัติการเงินดี
- ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม และมีธุรกรรมทางการค้ากับคู่ค้าตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนด
- ไม่เป็นธุรกิจในเครือกับคู่ค้า

สินเชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก กู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน

159324257525

เงื่อนไขสินเชื่อ

- อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%*
- สำหรับวงเงิน T/L ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* (ให้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน)
- กรณีขอสินเชื่อใหม่ หรือ Refinance จากสถาบันการเงินเดิมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300% ของราคาประเมินหลักประกัน

*เงื่อนไขพิเศษ หากลูกค้าผ่อนชำระหนี้ปกติ 12 เดือนแรก เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 1% ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

- ลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยต้องมีทำเลและสถานที่ตั้งแน่นอน เป็นหลักแหล่งถาวร (แผงลอยตลาดนัด, รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ไม่สามารถขอสินเชื่อตาม Program นี้ได้)

- รับชำระเงินผ่านช่องทางที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้แก่ อุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture: EDC) หรือใช้บริการแอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” 

- มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี 

- ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

- ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน, ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้, ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

159324421034

คุณสมบัติผู้กู้

- เกษตรกร หรือบุคคล
- ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร
- กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร

เงื่อนไขสินเชื่อ

- วงเงินกู้ขั้นสูง เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร 

- ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษชำระคืนไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุนกำหนดชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปีตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ของลูกค้าโดยชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้

- หลักประกันเงินกู้ หลักประกันหนี้เงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร เว้นแต่มีเหตุอันควรผ่อนผันให้ลดหย่อนหลักประกันได้ (เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

- ระยะเวลาให้เงินกู้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 64

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส.