‘เยียวยาเกษตรกร’ เช็คสิทธิ์ด่วน! 'ธ.ก.ส.' โอนเงินไม่ผ่าน กว่า 7 หมื่นราย

‘เยียวยาเกษตรกร’ เช็คสิทธิ์ด่วน! 'ธ.ก.ส.' โอนเงินไม่ผ่าน กว่า 7 หมื่นราย

"เยียวยาเกษตรกร" เช็คด่วน "ธ.ก.ส." แจง กลุ่มเกษตรกรด้านพืช พบโอนเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรฯ ไม่ผ่านกว่า 7 หมื่นราย

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ออกประกาศแจ้ง เกษตรกรด้านพืช ให้ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อแก้ไขข้อมูลด่วน หลัง ธ.ก.ส. พบรายชื่อเกษตรกร 74,295 คน โอนเงินไม่สำเร็จ

เรื่องนี้ เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ธ.ก.ส. ไม่สามารถจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ จำนวน 74,295 คนได้ โดยแบ่งเป็น 2 สาเหตุหลัก คือ

  • เกษตรกรเสียชีวิต เลขประจำตัวประชาชนผิด และเลขประจำตัวประชาชนจำหน่ายหรือยกเลิก จำนวน 42,745 ราย
  • ไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ จำนวน 31,550 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159297351189

ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้เกษตรกรในกลุ่มดังกล่าว เร่งตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ใบปิดประกาศในชุมชน และติดต่อขอแก้ไขข้อมูลรับเงินเยียวยาเกษตรกรโดยด่วน

สำหรับกรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเสียชีวิต หากสมาชิกในครัวเรือนยังทำการเกษตรต่อจากหัวหน้าครัวเรือนเดิม ให้สมาชิกในครัวเรือนดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ 1- 4 โดยด่วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรให้ หรือหากครัวเรือนเกษตรกรใดไม่ได้ทำการเกษตรแล้ว ให้ผู้นำชุมชนรับรอง โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะทำการยกเลิกทะเบียนเกษตรกรรายนั้นต่อไป

ส่วนกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิด ขอให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และกรณีเลขประจำตัวประชาชนถูกจำหน่ายหรือยกเลิก ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และติดต่อหน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานะและยืนยันตัวบุคคล เพื่อที่ทาง ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้กับเกาตรกรที่ได้รับสิทธิ์ต่อไป 

159297355350

สำหรับกรณีไม่พบบัญชีธนาคาร หรือ บัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ ขอให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารว่า มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ บัญชีธนาคารมีความเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน หรือเปิดบัญชีธนาคารร่วมกับบุคคลอื่น หรือบัญชีธนาคารเพื่อบุคคลอื่นหรือไม่ จึงทำให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ หลังจากนั้นให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบัญชีธนาคารให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งบัญชีธนาคารที่ถูกต้องทาง เยียวยาเกษตรกร.com หรือ คลิกที่นี่ 

“หลังจากแก้ไขข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการประมวลผลและส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อใช้คัดกรองเกษตรกรรับสิทธิ์โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ และส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

159297357730