เฮ! 'เยียวยาเกษตรกร' 5,000 บาท ธ.ก.ส.โอนวันนี้อีก 6.4 หมื่นราย

เฮ! 'เยียวยาเกษตรกร' 5,000 บาท ธ.ก.ส.โอนวันนี้อีก 6.4 หมื่นราย
22 มิถุนายน 2563
8,129

เฮ! "เยียวยาเกษตรกร" 5,000 บาท ธ.ก.ส.โอนเงินเพิ่มเติมให้เกษตรกรที่มีบัญชีต่างธนาคาร อีก 64,038 ราย

มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ ซึ่งผู้ได้รับสิทธิต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาทนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 2 ของเดือนมิถุนายน วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ... โอนเงินให้เกษตรกรครบทั้ง 7.2 ล้านรายเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบ หรือ เช็คสถานะได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ทั้งนี้ รวมการจ่ายเงิน 2 งวดคิดเป็นเงิน 71,549.96 ล้านบาท 

159276060438

ก่อนหน้านี้ธ.ก.ส.แจ้งว่าจะโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้เกษตรกรในกลุ่มที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 เพิ่มอีก 178,112 ราย แบ่งเป็น

  • วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เพิ่มเติม 64,038 ราย ประกอบด้วย
  • การโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในงวดที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 18,478 ราย จำนวนเงิน 92,390,000 บาท
  • การโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในงวดที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 45,560 ราย จำนวนเงิน 227,800,000 บาท

  • วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 โอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในงวดที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563 อีกจำนวน 114,074 ราย วงเงิน 570,370,000 บาท

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ หรือสถานะการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรของตนเอง รวมทั้ง แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารรับโอนเงิน หรือ พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้ที่ www.moac.go.th เมนู เยียวยาเกษตรกร.com หรือ คลิกที่นี่ และหากต้องการตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ก็สามารถเข้าไปในเมนู ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง