'เยียวยาเกษตรกร' อีกเกือบ 4 แสนราย ยังไม่ได้เงิน 'ธ.ก.ส.' แนะเร่งเช็คสถานะ www.moac.go.th

'เยียวยาเกษตรกร' อีกเกือบ 4 แสนราย ยังไม่ได้เงิน 'ธ.ก.ส.' แนะเร่งเช็คสถานะ www.moac.go.th
19 มิถุนายน 2563
225,478

"เยียวยาเกษตรกร" โอนเงินต่อเนื่องกว่า 4 ล้านราย "ธ.ก.ส." ชี้ อีก 4.4 แสนรายยังจ่ายเงินไม่ได้ เร่งตรวจสถบสถานะ www.moac.go.th ก่อนเสียสิทธิ์

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาล

ความคืบหน้าของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในเดือนที่ 2 นั้น ธ.ก.ส. คาดว่า จะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิครบทั้ง 7.2 ล้านราย ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยที่ผ่านมาระบบได้ทำการโอนเงินอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมามีเกษตรกรได้รับเงินเยียวยางวดที่ 2 เพิ่มเติมอีก 1,001,014 ราย ทำให้ตั้งแต่วันที่ 15 เป็นต้นมามีเกษตรกรได้รับเงินได้แล้ว 4,000,965 ราย เป็นเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท และวันนี้ (วันที่ 19 มิถุนายน 2563) ระบบก็จะทำการโอนเงินให้อีก 1 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159254282036

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการโอนเงินเยียวยาจาก ธ.ก.ส. อยู่เกือบ 4 แสนราย ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ

  • กลุ่มเกษตรกรที่ต้องตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 132,905 ราย
  • กลุ่มเกษตรกรที่รับโอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจาก ไม่พบบัญชี หรือ บัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 154,738 ราย
  • กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงิน 148,702 ราย

ขณะเดียวกัน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายเลขาณุการของคณะกรรมการฯ รายงานว่า จำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์โครงการเยียวยาเกษตรกรนั้น มีทั้งสิ้น 192,493 ราย จากการคัดกรองผู้ไม่เข้าเกณฑ์พบว่า มี ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิประกันสังคม มาตรการรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน และไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 71,172 ราย ทำให้เหลือผู้ที่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 67,930 ราย

159254284829

สำหรับ เกษตรกรกลุ่มที่ 3 หรือ เกษตรกรที่ต้องชะลอการเพาะปลุกเนื่องจากรอฝน จำนวน 53,436 ราย ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดทำทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเสนออนุมัติเงินเพิ่มเติมต่อไป

โดยเกษตรกรที่มีความสงสัย หรือยังไม่ได้รับโอนตามสิทธิ์สามารถตรวจสอบสถานะผ่าน www.moac.go.th หรือ แอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล - Digtial Farmer ที่รองรับทั้งระบบ IOS และระบบ Android ส่วนบัญชีที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้เพราะยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีนั้น ธ.ก.ส.ขอให้เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวรีบแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือจะผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับภูมิภาค ที่จะติดต่อไปถึงบ้านของเกษตรกรเองเพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกรก็ทำได้ทั้งนั้น

159254286198

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง