การเมือง

ส.ว. ตั้งทีมร่วมตรวจสอบงบโควิด ยึดหลักคนโกงไม่มีที่ยืน

"คำนูณ" เผย วุฒิสภา ตั้งอนุกรรมาธิการตรวจงบฟื้นฟูเยียวยา วางหลักต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในทุกรูปแบบ คนโกงต้องไม่มีที่ยืน

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิปวุฒิสภาที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาหารือถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทั่วประเทศ 4 แสนล้านบาท กันอย่างกว้างขวาง ได้มีมติให้วุฒิสภาดำเนินการ 4 ประการด้วยกัน เพื่อพิทักษ์เงินแผ่นดินให้ใช้อย่างคุ้มค่าปราศจากการคดโกงทุกรูปแบบ โดยมีความเห็นร่วมกัน คือ ให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะ 26 คณะดำเนินการตรวจสอบติดตามเรื่องนี้อย่างรอบด้าน กว้างขวาง และเต็มกำลัง ตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ โดยให้ถือเป็นภารกิจพิเศษและเร่งด่วน

นายคำนูณ กล่าวว่า ทั้งนี้ มีคณะกรรมาธิการที่ได้ดำเนินการล่วงหน้าไปแล้วสองคณะ ได้แก่ 1.คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและเสริมสร้่างธรรมาภิบาลได้ดำเนินการตรวจสอบในประเด็นที่อาจมีการทุจริตในหลายโครงการ และ 2.คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยวิปวุฒิสภาขอให้กรรมาธิการทั้ง 2 คณะ และคณะอื่น เดินหน้าต่อไป อย่าให้คนโกงมีที่ยืน ให้เงินแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ใช้ไปอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ และต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในทุกรูปแบบ

"นอกจากนี้ จะดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบงบประมาณเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกคณะ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของวุฒิสภาทั้ง 250 คน ซึ่งจะมาจากตัวแทนจากคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะรวม 26 คณะเข้ามาร่วมเป็นอนุกรรมาธิการ พร้อมกับให้วุฒิสภาตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วประเทศ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป" นายคำนูณ กล่าว