กรุงเทพประกันชีวิตให้กู้เงินจากกรมธรรม์ ปลอดดบ. นาน6ด.

กรุงเทพประกันชีวิตให้กู้เงินจากกรมธรรม์ ปลอดดบ. นาน6ด.
15 มิถุนายน 2563
817

กรุงเทพประกันชีวิต จัดโครงการ Bridging Loan ให้สิทธิ์กู้เงินสำหรับกรมธรรม์ที่ใกล้ครบกำหนดเพื่อชำระเบี้ยกรมธรรม์ฉบับใหม่ ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง

นายจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า  ในช่วงที่สถาบันการเงินให้กับธุรกิจหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างรอแหล่งเงินที่จะได้รับในอีกไม่นานหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินก่อนจะได้รับเงินกู้ระยะยาว เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการลงทุนที่ดี เพราะติดปัญหาด้านสภาพคล่อง

ล่าสุด บริษัทมีแนวคิด  Bridging Loan หรือการกู้ยืมเงินระยะสั้น จึงได้จัดโครงการพิเศษความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญาภายในปี 2563 นี้ ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพื่อนำมาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าที่มีกรมธรรม์ใกล้ครบกำหนดไม่พลาดโอกาสดีๆ ในการรับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ฉบับใหม่ โดยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์ฉบับที่มีอยู่ครบกำหนดสัญญาก่อน อีกทั้งเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้กับตนเองและครอบครัว

 โดยผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ของกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญา และไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่โดยจะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้นานสูงสุด 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มทำการกู้ยืม

ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามโครงการนี้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ของตนเอง รวมถึงบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสตามกฎหมาย โดยสามารถซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเสนอขายสำหรับช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ภายในวันที่ 30 มิ..นี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: