A day in Life ของ Online Influencer

A day in Life ของ Online Influencer
15 มิถุนายน 2563 | โดย ดร.จิรพล จิยะจันทน์ | คอลัมน์ Entrepreneur Forum
1,194

ทำความรู้จัก "Online Influencer" ผู้ที่สร้างโอกาสแก่ผู้โฆษณาด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค และส่องกลยุทธ์ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ

สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับบริษัท Online Influencer ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทประกอบไปด้วยนักแสดง นักร้อง และบุคคลทั่วไปที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสื่อออนไลน์ ซึ่งผู้คนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อความรู้สึกนึกคิดและส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก Online Influencer สร้างโอกาสแก่ผู้โฆษณาด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผู้บริโภครายใหม่หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม

ในอาทิตย์นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงประเภท รูปแบบ วิธีการและปัจจัยของ Online Influencer ที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้ผลการศึกษาของ Rakuten Marketing ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการทำการตลาดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งดังนี้

ประเภทของ Online Influencer สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้สองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคม (High Tier Influencer) เช่นนักร้องหรือนักแสดง ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 500,000 คน กลุ่มระดับเล็กที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า 30,000 คน (Micro Influencer) สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจากคุณสำรวจคือรายได้ของทั้งสองกลุ่มใหม่ที่มีความแตกต่างกันมากอย่างมีนัยยะสำคัญ รายได้ของกลุ่ม High-Tier Influencer มากกว่ารายได้ของ Micro Influence ประมาณ 10-15% เท่านั้น

ในส่วนของ เนื้อหาที่ผู้ติดตามนิยมชมชอบมีความค่อนข้างหลากหลายความหลากหลายขึ้นอยู่กับเพศของผู้ติดตาม ผู้ติดตามที่เป็นผู้หญิงยังติดยึดกับเนื้อหาของแนวการตลาดยุคใหม่คือ Beauty Healthy Sexy โดยผู้ติดตามผู้หญิงจะนิยม Influencer ทีเราถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความสวยงามและการแต่งตัว ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ติดตามผู้ชายเป็นอย่างมาก โดยผู้ชายจะเน้นการติดตาม Influencer ที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการเล่นเกมต่างฯ ที่เป็นเหมือนปัจจัยในชีวิตประจำวันของผู้ชายทั่วไปในปัจจุบัน

ในส่วนของการสื่อสารที่ Influencer ใช้เป็นช่องทางเข้าถึงผู้ติดตามยังเป็น Platform ของโซเชียลมีเดียยอดนิยม เช่น Instagram Youtube เเละ Facebook แต่รูปแบบของการสื่อสารได้เปลี่ยนไปจากการสื่อสารที่ได้รับความนิยมในอดีตคือการเขียน ในปัจจุบันผู้ติดตามนิยมรูปแบบของวิดีโอและรูปภาพ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังติดตามรูปแบบของการเขียนเล่าเรื่องหรือบรรยายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

การค้นพบผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ ของผู้บริโภคเป็นปัจจัยหลักในความสำเร็จของ Influencer ผู้บริโภคมากกว่าสองในสามติดตาม Influencer ที่สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ฯได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ ในมุมมองของผู้บริโภค Influencer เป็นผู้ชักจูง สร้างแนวคิดและให้แรงบันดาลใจ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไม Influencer จึงมีบทบาทที่สำคัญในการตัดสินใจของผู้ซื้อเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน

นอกจากนั้นผู้บริโภคมากกว่า 80% ได้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจาก Influencer โดยไม่ผ่านร้านขายออนไลน์ จากผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่า Influencer มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจของผู้บริโภค ยิ่งไปกว่านั้น มากกว่าครึ่งผู้บริโภคได้สื่อสารเนื้อหาที่ตนเองชอบต่อให้กับผู้อื่น การแนะนำต่อส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อความนิยมชมชอบในผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นความนิยมชมชอบของผู้บริโภคต่อ Influencer ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงในประเทศเดี๋ยวเท่านั้น มากกว่าสองในสามของผู้บริโภคติดตาม Influencer จากนอกประเทศของตนเอง นั้นแสดงให้เห็นถึงการยอมรับถึงการแสดงออกและวัฒนธรรมของประเทศอื่นซึ่งต่างจากในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก

ในส่วนของบริษัทผู้ว่าจ้าง การวัดความสามารถของ Influencer เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากราคาในการว่าจ้างได้ถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาจะว่าจ้างโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งล้านบาทต่อครั้งสำหรับ High Tier Influencer เเละเเปดเเสนบาทสําหรับ Micro Influencer ต่อการโพสต์ข้อความหนึ่งครั้ง 

ผู้ว่าจ้างให้ความสำคัญมากที่สุดกับการที่ Influencer สามารถจูงใจผู้บริโภคให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์การสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ และการนำผู้ใช้สื่อออนไลน์เข้าสู่เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์นั้นฯ สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ การวัดประสิทธิภาพของ Influencer ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม แต่ตัวชี้วัดในความสำเร็จกลับขึ้นอยู่กับการสร้างความสนใจให้กับผลิตภัณฑ์และการทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง