'ประกันสังคม' สั่งจ่าย 'เงินเยียวยา' แล้ว 1.5 ล้านราย ตรวจสอบสถานะได้แล้ว!

'ประกันสังคม' สั่งจ่าย 'เงินเยียวยา' แล้ว 1.5 ล้านราย ตรวจสอบสถานะได้แล้ว!

"ประกันสังคม" อัพเดทข้อมูลล่าสุด สั่งจ่าย "เงินเยียวยา" ให้แก่ผู้ประกันตนแล้ว 1.5 ล้านราย ยังมีรายใหม่ยื่นขอใช้สิทธิต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบสถานะผ่าน www.sso.go.th หรือ SSO Connect mobile ได้แล้ว

กองทุนประกันสังคม ทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับสมาชิกที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีไวรัสโคโรน่า เพื่อเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ความคืบหน้าล่าสุดจาก เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินชดเชยรายได้จากการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไปแล้วกว่า 10 ล้านบาท

รายงานจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ระบุถึง ความเคลื่อนไหวของสำนักงานประกันสังคม ในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีว่างงานจากโควิด-19 พบว่า

  • มีการยื่นขอใช้สิทธิสะสมไปแล้ว 1,580,074 ราย
  • ยื่นขอใช้สิทธิรายใหม่ 23,028 ราย
  • วินิจฉัยสั่งจ่าย 1,541,330 ราย
  • รวมเป็นเงิน 10.4 ล้านบาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

159194207241

สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นใช้สิทธิไปแล้วนั้น สามารถติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา หรือ คืนเงินชดเชย เงินประกันสังคมได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • แอพพลิเคชั่น SSO Connect mobile

- เข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัสผ่าน

- เลือกหัวข้อ การเบิกสิทธิประโยชน์

- ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

159194223067

  • เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

- เข้าสู่ระบบ กรอกหมายเลขบัตรประชาชน กรอกรหัสผ่าน

- เลือกหัวข้อ ตรวจสอบคำจขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

- ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

159194226761

ช่องทางการสอบถามความคืบหน้าเงินเยียวยา หรือ เงินชดเชยรายได้ อื่นๆ จากสำนักงานประกันสังคม
- สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวันทุกเวลา สามารถโทรตรวจสอบสิทธิประกันสังคม หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รวมทั้งสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน สามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกันสังคมมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ
- เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
- เฟซบุ๊ค สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- ที่อยู่: สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

159194233370