เศรษฐกิจ

เกษตรกร แห่ปลูกข้าวพื้นนุ่ม กว่า 2 แสนไร่

กรมการข้าว เผย เกษตรกรแห่ปลูกข้าวนุ่ม ปี 63 กว่า 2 แสนไร่ หลังพบ ตลาดมีความต้องการ ตอบโจทย์กลุ่มนิยมอาหารสุขภาพ น้ำตาลต่ำ

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในฐานะรองโฆษกกรมการข้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก สังเกตได้จากกลุ่มธุรกิจร้านอาหารจากธรรมชาติและอาหารออร์แกนิก ประเภท Whole Market ที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและกำลังซื้อของผู้บริโภคในกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มของผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทยจะยิ่งเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพื้นนุ่มบางพันธุ์

กรมการข้าว จึงได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำการศึกษาวิจัยข้าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะโดยพบว่า ข้าวขัดขาวพันธุ์ กข43 มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 20 – 30% ในการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ และประมาณ 15 – 20% ในการทดลองในร่างกายมนุษย์ หรือมีค่าดัชนีน้ำตาลใกล้เคียงกับกลุ่มข้าวที่มีอมิโลสปานกลางแต่คุณภาพการหุงต้มดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

159178856411

ทั้งนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพที่ไม่ชอบทานข้าวกล้อง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคไต ที่มีข้อจำกัดในการรับประทานข้าวกล้อง ด้วยข้าวกล้องมีปริมาณโปรตีนที่ส่งผลให้ไตของผู้ป่วยดังกล่าวทำงานหนักขึ้น เนื่องจากไตต้องกรองและดูดซึมโปรตีนกลับสู่ร่างกายมากขึ้น

โดยจุดเด่นของข้าวพันธุ์ กข43 คือ เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้านทาน โรคไหม้ คุณภาพการสีดี สามารถนำมาทำเป็นข้าวขาว 100% ได้ เมื่อหุงต้มจะมีลักษณะนุ่ม มีกลิ่นหอม อายุการเก็บเกี่ยว 95 วัน โดยวิธีหว่านน้ำตม หรือ 105 วัน โดยวิธีปักดำ ผลผลิตเฉลี่ย 560 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวพันธุ์ กข43 ยังถือเป็นข้าวทางเลือกให้เกษตรกร ในการปลูกข้าวเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากน้ำท่วมได้อีกด้วย

159178861766

สำหรับกลุ่มข้าวเจ้าพื้นนุ่มนับเป็นข้าวที่ประเทศไทยส่งออกน้อย หรือยังไม่มีการส่งออกเลย พันธุ์ข้าวโดยกลุ่มข้าวเจ้าพื้นนุ่มได้แก่ กข21 กข39 กข45 กข59 กข77 พิษณุโลก 60-1 และ กข79 เป็นต้น ซึ่งตลาดส่งออกยังมีความต้องการข้าวเจ้าพื้นนุ่มอีกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น กรมการข้าวจึงได้เร่งรัดดำเนินงานส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพื้นนุ่มเพื่อเป็นทางเลือกในการเพาะปลูกให้กว้างขวางขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกข้าวพื้นนุ่มในช่วงฤดูกาลปลูกข้าวนาปี ปี 2563/2564 รอบที่ 1 จำนวน 2 ล้านไร่ โดยจะจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวพื้นนุ่ม จำนวน 50,000ไร่ และโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประมาณ 10,000 ไร่

นอกจากนั้น ยังมีเกษตรกร ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มไปเพาะปลูกประมาณ 130,000 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 200,000 ไร่ ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่องในการผลิตข้าวนุ่มเชื่อมโยงกับภาคการตลาด