เปิดขั้นตอน 'ต่อใบขับขี่' พร้อมวิธี 'อบรมออนไลน์' จากกรมขนส่ง

เปิดขั้นตอน 'ต่อใบขับขี่' พร้อมวิธี 'อบรมออนไลน์' จากกรมขนส่ง

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "อบรมออนไลน์" จากกรมการขนส่งทางบกเพื่อ "ต่อใบขับขี่" ประเภทต่างๆ แบบ New Normal เริ่ม 8 มิ.ย. 63 หลังรัฐคลายล็อค "โควิด-19"

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ผู้ขับขี่สามารถจองคิวออนไลน์สำหรับ "ต่อใบขับขี่" ประเภทต่างๆ ได้แล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป หลังจากที่มีระงับการให้บริการไปชั่วคราวในช่วง "โควิด-19" ระบาดหนัก

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือ ใบขับขี่ นั้น มีหลายรูปแบบ ซึ่งมีเงื่อนไขและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภท โดยรูปแบบใบอนุญาต ที่จำเป็นต้องผ่าน "อบรมออนไลน์" ในระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก มีดังนี้

  •  เงื่อนไขใบอนุญาต 3 แบบ ที่จำเป็นต้องอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning 

1) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี ต่อเป็น 5 ปี) รถสาธารณะ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี อบรมผ่านระบบ e-Learning

2) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ได้รับสิทธิ์ขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบข้อเขียน

3) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้รับสิทธิ์ขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบขับรถ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  •  5 ขั้นตอนการอบรมผ่านระบบ e-Learning 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com 

ขั้นตอนที่ 2 :  คลิกปุ่ม "ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม" กรอกข้อมูล เลขบัตรประจําตัวประชาชน, เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, วันอนุญาตและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถ เลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ขั้นตอนต่อไป"

159163202721

159163360288

159163365675

ขั้นตอนที่ 3 : ชมวิดีโอการอบรมให้จบ ทั้งนี้ ระหว่างรับชมวิดีโอจะมีคำถาม 3 คำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาขึ้นมาให้ตอบ ผู้เข้าอบรมจะต้องตอบให้ครบทั้ง 3 คำถาม มิฉะนั้นจะต้องเริ่มฟังใหม่ทั้งหมด 

159163381513

159163381386

ขั้นตอนที่ 4 : หลังจากรับชมวิดีโอจบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ขั้นตอนสุดท้าย" จากนั้นยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถ เพื่อรับผลการอบรม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เสร็จสิ้นการอบรม"

159163392751

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบผลการอบรมได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ โดยคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์" จากนั้นกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน และคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะ" 

หาก ผ่านการอบรมแล้ว จะปรากฏรูปตามตัวอย่าง ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่กรมขนส่งพื้นที่ใกล้บ้าน ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ผ่าน แอพพลิเคชั่น "DLT Smart Queue" 

159163413360

นอกจากนี้ สำหรับผู้ "อบรมออนไลน์" เมื่ออบรมผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายที่กรมขนส่งด้วย โดยหลังจากที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายแล้ว ทางกรมขนส่งจะทำการออกใบอนุญาตขับรถได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม

----------------------

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็ค 7 ข้อ 'ต่อใบขับขี่' แบบ New Normal มีขั้นตอนยังไงบ้าง?

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก