ข้าราชบริพารในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข้าราชบริพารในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2563
1,070

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ (3 มิ.ย.63) เวลา 08.30 - 15.00 น. หน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชบริพาร พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต สนามเสือป่า

ที่ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ส่วนที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต

159115670535

159115670436

159115670416

ทั้งนี้ การบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบุริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ มีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณส่วนรวมแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

สำหรับการบริจาคโลหิตในวันนี้ กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จะนำโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคไปเป็นโลหิตสำรอง นำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป

159115670346

159115670363

159115670366

159115670272

159115670256

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง