กทม.สั่งศึกษาแผนป้องกัน 'โควิด' โรงเรียนตปท. ดึงปรับใช้โรงเรียนกทม.

กทม.สั่งศึกษาแผนป้องกัน 'โควิด' โรงเรียนตปท. ดึงปรับใช้โรงเรียนกทม.
2 มิถุนายน 2563
454

กทม.สั่งศึกษาแผนป้องกัน "โควิด" โรงเรียนในตปท. "เว้นระยะห่าง-แบ่ง 2 กลุ่ม" ดึงปรับใช้โรงเรียนกทม.

วันที่ 2 มิ.ย. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 54/2563

ทั้งนี้ ในที่ประชุมรายงาน กรณีรัฐบาลและกทม. กำหนดเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค.2563 ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักการศึกษา ศึกษาแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนในประเทศต่างๆ อาทิประเทศเดนมาร์ค ประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วย การสร้างระยะห่างให้นักเรียนทุกคนอย่างน้อย 1-2 เมตร จัดนั่งที่โต๊ะเรียนห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร อนุญาตให้นักเรียนยังเล่นได้เฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น พร้อมกำชับให้เด็กหมั่นล้างมือทุกชั่วโมงหรือมากกว่านั้น แต่ละชั้นเรียนถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีครูประจำวิชาช่วยครูประจำชั้นในการสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 

นอกจากนี้ให้จัดแบ่งนักเรียนแต่ละห้องเพื่อสลับกันออกไปใช้เวลาในพื้นที่กลางแจ้ง อนุญาตให้นักเรียนระดับมัธยมเรียนทางไกลได้ หมั่นทำความสะอาดโต๊ะ ลูกบิดประตู สนามเด็กเล่น และพื้นที่เสี่ยงวันละ 2 ครั้ง ไม่อนุญาตให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน นักเรียนที่มีอาการป่วยต้องกลับบ้านทันที และต้องกักตัวอยู่บ้านอย่างต่ำ 48 ชั่วโมง โดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียน และห้ามนักเรียนยืมสิ่งของระหว่างกันโดยเด็ดขาด

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาให้ศึกษาข้อผิดพลาดของการเปิดการเรียนในบางประเทศที่ทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ จนทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนอีกครั้ง โดยขอให้ประสานกลุ่มเขตเพื่อรวบรวมข้อเสนอมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อมากำหนดเป็นแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดกทม.ให้เป็นไปด้วยความรัดกุมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง