เปิดวิธีเช็คเงินอุดหนุนบุตร เจอสัญลักษณ์ไหน ถึงจะได้เงิน พร้อมวิธีแก้ไขข้อมูล

เปิดวิธีเช็คเงินอุดหนุนบุตร เจอสัญลักษณ์ไหน ถึงจะได้เงิน พร้อมวิธีแก้ไขข้อมูล
2 มิถุนายน 2563
156,903

อย่าลืมเช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตร เตรียมรับเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" ในส่วนเด็กแรกเกิด 3,000 บาท พร้อมเปิดวิธีเช็คสิทธิ เจอสัญลักษณ์ไหน แปลว่าอะไร แล้วต้องแก้ไขอย่างไร ?

ผู้ปกครองทั้งหลายที่อดใจรอให้ถึงรอบจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำแต่ละเดือน เฟซบุ๊คเพจ  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ปรับสถานะของผู้ลงทะเบียนให้ใหม่

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ตามขั้นตอนดังนี้

159107566516

สแกน QR code หรือ คลิกที่นี่ 

จากนั้นให้กรอกข้อมูล และทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
4. กดค้นหาข้อมูล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เมื่อระบบทำการตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งสถานะยืนยัน "การได้รับสิทธิ" ซึ่งใครที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิ ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว นั่งรอเฉยๆ เงินก็จะโอนเข้าบัญชีที่ให้ไว้

ส่วนใครที่เจอสัญลักษณ์แปลกๆ ทางเพจ ได้อธิบาย "รหัส" ต่างๆ ว่าหมายถึงอะไร พร้อมแนะนำวิธีแก้ไข ไว้ดังนี้ 

 

  • E01 อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ

หมายถึง : อยู่ระหว่างการพิจารณา และบันทึกข้อมูล

159107589392

  

 

  • E22 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน

หมายถึง : ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามระเบียบของโครงการ ให้ดำเนินการหาผู้รับรองคนที่ 1 และ 2 ตามที่กำหนดไว้ (หากต้องการแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)

159107616168

   

  • E20 ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน

หมายถึง : ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ > ข้อมูลเด็กให้ตรงตามสูติบัตร / บัญชีรับเงินถูกต้อง / ใช้งานได้หรือไม่

159107628198

  • EX1 (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

หมายถึง : ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้

1. ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีถูกต้องหรือไม่
2. บัญชีที่ขอรับเงินยังใช้งานได้หรือไม่
3. กรณีรับเงินผ่านพร้อมเพย์ ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
4. หากข้อมูลถูกต้องแล้ว แปลว่า มีสิทธิรับเงินเดือนถัดไป (โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่)

แต่หากต้องแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

159107637223

  

  • EX04 ถูกระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายไม่ตรงกับจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ

หมายถึง : เนื่องจากผู้ลงทะเบียนและเด็กแรกเกิดรายเดิมที่เคยรับเงินอุดหนุนแล้วมาลงทะเบียนรอบที่ 2 และมีการรับเงินรอบที่ 2 ทำให้มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

159107658921

  

  • EX16 ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรุณามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02 ส่วนที่ 1)

หมายถึง : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.csg.dcy.go.th (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน)

159107674176

ทั้งนี้ หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

159107694066

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: