'คลายล็อกเฟส 3' ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศฯ ฉบับที่ 10 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

'คลายล็อกเฟส 3' ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศฯ ฉบับที่ 10 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
31 พฤษภาคม 2563
16,954

"คลายล็อกเฟส 3" ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศฯ ฉบับที่ 10 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 16 สถานที่ มีผลตั้งแต่ 1​ มิ.ย.​ 63​ เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 31 ..63  พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 10 ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 2)  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และผ่อนคลาย "คลายล็อกเฟส 3" ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม

จากที่ได้กำหนดไว้แล้วตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และข้อกำหนด(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ..2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

และข้อกำหนด(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จึงให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนปรนระยะ 3 ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ดังต่อไปนี้

1.ปิดสถานที่

 • สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
 • สวนน้ำสวนสนุก 
 • สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำและตลาดนัด 
 • โต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียด  
 • สถานที่เล่นตู้เกม 
 • ร้านเกมส์ร้านอินเทอร์เน็ต 
 • สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ 
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ(ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
 • สนามมวย  
 • โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้(ยิม)  
 • สนามม้า
 • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ
 • สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
 • สนามแข่งขันทุกประเภท
 • สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
 • สนามชนโคสนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

2. สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ

 • ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอยภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึง 21.00
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ
 • ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม
 • ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาดตลาดน้ำและตลาดนัด
 • ร้านค้าปลีก/ค้าส่งหรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่
 • ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการ โดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
 • สนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่อง
 • สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ(เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน
 • คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ
 • สนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 • สนามกีฬา
 • สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา
 • สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

159093684653

159093685958

159093687117

159093688212

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง