ผ่านฉลุย! สภาลงมติเห็นชอบ '3 พ.ร.ก.' วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

ผ่านฉลุย! สภาลงมติเห็นชอบ '3 พ.ร.ก.' วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท
31 พฤษภาคม 2563
4,755

สภาลงมติผ่านฉลุย 3 พ.ร.ก. วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 31 .. เวลา 15.50 . ที่รัฐสภา มีการประชุมมีการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 3 ฉบับวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 1.พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท  2.พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs วงเงิน 5 แสนล้านบาท 3.พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดยผลการลงมติพ... 3 ฉบับ ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  .. 2563 หรือ ...กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 

มีผู้แสดงตน 481 คน เห็นชอบ 274  คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 207 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 0 คน ดังนั้นมีมติเห็นด้วย

159091665268

พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 หรือ พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท  

มีผู้แสดงตน 481 คน เห็นด้วย 275  คน ไม่เห็นด้วย 1 คน งดออกเสียง 205 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 0 คน ดังนั้นมีมติเห็นด้วย

159091653877

พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ .. 2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท

มีผู้แสดงตน 482 คน เห็นควรอนุมัติ ...  274 คน ไม่เห็นด้วย  195 คน งดออกเสียง 12 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน ดังนั้นมีมติเห็นด้วย

159091657578

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง