ห้ามพลาด!! ลงทะเบียนเปิดให้บริการร้านนวด สปา

ห้ามพลาด!! ลงทะเบียนเปิดให้บริการร้านนวด สปา

สบส.ฝากสถานประกอบการสปา ร้านนวด คลินิกเสริมความงาม ปฎิบัติตามแนวมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมย้ำห้ามลืมลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมิน ใบรับรองการเปิดให้บริการ หากไม่ปฎิบัติตามไม่ได้เปิดให้บริการ

วันนี้(31 พฤษภาคม) ที่กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการ สปา  นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 (ศบค.)ได้มีการประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 เริ่มวันที่ 1 มิ.ย.นี้  ในส่วนของสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามนั้นจะเปิดให้บริการเช่นเดียวกัน

กรม สบส.มีหน้าที่ดูแลสถานประกอบการดังกล่าว ได้มีการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการร้านสปาและร้านนวด ซึ่งมีรวมกัน ประมาณ 10,500 แห่ง แบ่งเป็น  ร้านนวด 9,400  แห่ง ร้านสปา 900 แห่ง และร้านนวดเพื่อความงาม 200 แห่ง โดยในส่วนของผู้ประกอบการนั้น  ต้องมีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ โดยต้องจัดพื้นที่ต้องรับผู้รับบริการ ให้เหมาะสม กำหนดให้มีช่อทางเข้าออกเพียงทางเดียว  ให้มีระยะห่าง1 เมตรระหว่างผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และมีระบบการซักประวัติ

นอกจากนั้นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้รับบริการและพนักงานทุกคนในที่เหมาะสมก่อนเข้าสถานประกอบการ  ต้องจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 70% ให้ข้อมูลความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทุกคน สวมอุปกรณ์เพื่อตนเองขณะปฏิบัติงาน 

ให้พนักงานต้อนรับ เว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้รับบริการอย่างน้อย 1 เมตร รักษามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัยและการให้บริการได้เป็นตามที่ได้รับอนุญาต รวมถึง เก้าอี้นวด จัดให้ระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร จัดสถานที่สำหรับเก็บผ้า และอุปกรณ์ของผู้รับบริการให้มิดชิด  ห้องให้บริการนวดต้องเป็น 1 คนต่อห้อง กรณีห้องรวมเตียงนวด หรือเบาะนวดต้องมีม่านกั้น เป็นสัดส่วน จัดให้มีบริการชำระเงินที่ปลอดภัย เช่น Online Payment และจัดการให้มีการระบายอาการภายในสถานประกอบการที่ดี 

ทันตแพทย์อาคม  กล่าวต่อว่าขณะที่ผู้รับบริการ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ สวมหน้ากากอนามันตลอดการให้บริการ ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการและให้ประวัติก่อนใช้บริการ ล้างมือก่อนใช้บริการ และหลักใช้บริการด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการ/พนักงานต้อนรับ มีหน้าที่ สอบถามบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน คัดกรอง ผู้รับบริการทุกราย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้รับบริการ และพนักงานด้วยกันอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมดูแลการบริการอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการทุกวันและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และแจกหน้ากากอนามัยให้กรณีที่ผู้รับบริการไม่ได้ใส่มา รวมถึงผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ สวมหน้ากากอนามัยและFace shield หรือแว่นตาทุกครั้งที่ให้บริการ  สังเกตอาการทางสุขภาพของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ  ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการ  หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูล หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดให้บริการและรีบไปพบแพทย์  ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม เป็นต้น ผู้ให้บริการควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนการให้บริการ

ขณะที่ พนักงานทำความสะอาดปฏิบัติตัว ดังนี้  สวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุกผม หน้ากากอนามัย ถุงมือและFace shield หรือแว่นตา เป็นต้น  ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะทุกครั้งหลังให้บริการต่อคนต่อครั้ง  ทำความสะอาดบริการที่มีคนเดินผ่าน รวมถึงบริเวณที่มีคนสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ทุก 2 ชั่วโมง เก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู โดยให้ม้วนออกห่างจากตนเอง ไม่ควรสะบัดผ้า เพราะจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย ทำความสะอาดห้องสุขา และห้องอาบน้ำทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ กรณีห้องสุขารวมต้องทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง และควรมีการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ สิ่งปฎิกูล และน้ำเสียที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ สารทำความสะอาด มีดังนี้ น้ำยาฟอกขาวสามารถใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวได้  สำหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ สามารถให้แอลกอฮอล์ 70 %  หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ทำความสะอาดได้ และวัสดุที่เป็นผ้าที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อ

สำหรับสถานเสริมความงามทั้งใบหน้าและร่างกาย ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ปลดล็อคให้สามารถเปิดคลินิกเวชภณฑ์ เสริมความงามได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ต้องมีการประเมินตนเองและประเมินตามมาตรการหลักในส่วนภาครัฐ การสวมหน้ากากอนามัย การให้บริการต้องมีบริการแบบนัดหมาย และให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง การให้บริการต้องมีความชัดเจน มีความเฉพาะ รักษาความสะอาด  

ส่วนการอบไอน้ำ หรืออบตัว  อบสมุนไพรต่างๆ ยังเป็นข้อห้าม ดังนั้น การปฎิบัติของสถานประกอบการและผู้ให้บริการ ผู้รับบริการต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ระบบการลงทะเบียนเปิดสถานประกอบการ อยากขอความร่วมมือสถานประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และPassword ได้ที่ https://spa.hss.moph.go.th/self/ ซึ่งเมื่อ Login เข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลสถานประกอบการตามแบบฟอร์มในระบบให้ครบถ้วน  ทำแบบประเมินตนเอง ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคให้ครบทุกข้อ กดส่งแบบประเมิน และรอเจ้าหน้าที่ตอบรับการประเมอน ซึ่งถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้ประกอบการพิมพ์ใบรับรองได้ทันที

“ขณะนี้ประเทศไทยกำลังยกระดับร้านนวด ร้านสปาของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้น การให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะผู้ให้บริการในประเทศไทย มีการคัดกรอง และตรวจในส่วนของผู้ให้บริการทุกคนว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 และมีการดูแลตัวเองอยู่เสมอ สถานประกอบการถึงจะเปิดให้บริการได้  ซึ่งหากมีอาการป่วย หรือมีอาการไม่สบาย เราจะไม่ให้ผู้ให้บริการอย่างแน่นอน เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และการนวดของเราได้รับเป็นมรดกโลก สถานประกอบการในกลุ่มดังกล่าวต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจทั้งคนไทยและต่างชาติ”ทันตแพทย์อาคม  กล่าว