นิติราษฎร์ บุญโย

ดูบทความทั้งหมด

เปิดมุมมอง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม [email protected]

30 พฤษภาคม 2563
8,367

10 ข้อต้องรู้ล่าสุด! เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร 30 พ.ค. 63

10 ข้อต้องรู้ล่าสุด! เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คข้อมูล ความคืบหน้า การโอนเงิน การแก้ปัญหา การอุทธรณ์ อัพเดทข้อมูล 30 พ.ค. 63

การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ได้ดำเนินการโอนเงินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ถึงวันนี้ 30 พ.ค. 2563 รวม 15 วันแล้ว ข้อมูลล่าสุด สรุปได้ดังนี้

1. เกษตรกรขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง รวมกว่า 8 ล้านคน แต่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังและระบบประกันสังคม พบว่า เหลือเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาครั้งนี้เพียงกว่า 6 ล้านคน เท่านั้น

2. เกษตรกรรายใดตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือ กระทรวงเกษตรฯให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่ออย่างรอบคอบ และเกษตรกรที่คงเหลืออยู่ รีบยื่นอุทธรณ์กับหน่วยงานเจ้าของทะเบียน

3. เกษตรกรที่เสียชีวิตไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือว่าจะให้สิทธิ์การเยียวยา และพิจารณาจากสิทธิ์ที่ยังคงค้างอยู่ เนื่องจากทะเบียนเกษตรกรที่ใช้อยู่ในขณะนี้ได้อัพเดทปี 62 อาจจะมีเกษตรกรที่เสียชีวิตระหว่างนี้อยู่จึงต้องพิสูจน์กัน

4. เงินเยียวยาดังกล่าว ต้องการช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรือยังดำรงชีวิตอยู่ ไม่ได้ต้องการช่วยคนตาย ส่วนทายาทที่หลงเหลืออยู่ก็มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาอยู่แล้ว ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

5. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่งหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอให้ชะลอการโอนเงินให้แก่ข้าราชการที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 91,426 ราย ดังนั้นขณะนี้จึงยังไม่มีการโอนเงินให้แก่ข้าราชการที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรดังกล่าว

6. สรุปยอดโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร เข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พ.ค. 2563 รวม 11 วัน จำนวน 6,211,592 ราย วงเงินจำนวน 31,057.96 ล้านบาท โดยในวันที่ 28 พ.ค. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 490,818 ราย จำนวนเงิน 2,454.09 ล้านบาท

7. สำหรับการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยา ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 28 พ.ค. 2563 รวมทั้งสิ้น 31,391 รายจำนวน 31,685 เรื่อง


8. หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 1,540 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานรับผิดชอบ 28,709 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,436 เรื่อง

9. เกษตรกรไม่มีชื่อ หรือถูกตัดสิทธิ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองที่หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาจากเกษตรกร และสามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์ www.moac.go.th 

10. การอุทธรณ์เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคจะทำการตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์และส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบซึ่งใช้ระยะเวลา 3 วัน และจึงส่งให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาต่อ

ดูบทความทั้งหมดของ นิติราษฎร์ บุญโย

แชร์ข่าว :
Tags: